Więcej na promocję produktów

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (42)

Komisja Europejska zwiększa finansowanie promocji europejskich produktów rolnych. Zapewniła fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln euro więcej niż w 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Dopuszcza się programy promocji obejmujące szeroki zakres kwestii – od ogólnych kampanii na rzecz zdrowej żywności po konkretne sektory rynku.

Dwie trzecie dostępnych środków, przeznaczono na promowanie unijnych produktów żywnościowych w państwach spoza Unii Europejskiej, w szczególności tych, do których Unia mogłaby znacznie zwiększyć eksport rolno-spożywczy, jak Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia.

W przypadku programów wewnątrz UE, szczególny nacisk należy położyć na informowanie konsumentów o różnych unijnych systemach i oznaczeniach, jakości, takich jak oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne.

Finansowanie sektorowe będzie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę, m. in. owiec i kóz. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie i spożywanie owoców i warzyw.

Pełny wykaz priorytetów Komisji i dostępnych środków finansowych można znaleźć na stronie:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-focus-growth-markets-eu-food-and-drink-2018-promotion-programmes_pl

Do składania wniosków o finansowanie w ramach zaproszenia uprawnione są rozmaite podmioty – organizacje handlowe, organizacje producentów i instytucje sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Wniosek dotyczący tzw. programu „prostego” może złożyć jedna organizacja lub kilka organizacji z jednego państwa UE. Dopuszcza się również wnioski dotyczące programów z udziałem organizacji krajowych z kilku różnych państw członkowskich bądź też jednej lub kilku organizacji europejskich. Kampanie przewidziane w programach trwają zazwyczaj trzy lata.

Wnioski można składać do 12 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem portalu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin