Konsultacje programów informacyjnych i promocyjnych

konsultacje

Konsultacje z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2018 r. w odniesieniu do programów informacyjnych
i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.

15 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac, w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na rok 2018 w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich. Komisja Europejska zakłada współfinansowanie programów promocyjnych na poziomie 179 mln EUR.                      Logo europejskiej kampanii i informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych

W związku z powyższym, organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów proszone są
o przekazanie swoich uwag/komentarzy do tego projektu w terminie do dnia 27 czerwca br.

Nowa polityka promocyjna UE – prezentacja (.pdf 143,11 kB)

Źródło: MRiRW