Prace nad ułatwieniami w eksporcie na rynki muzułmańskie

mrirw

21 lipca 2020 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie, któremu przewodniczył sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński.

Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2020 r. W inauguracyjnym spotkaniu wzięła udział Katarzyna Piskorz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, która zaprezentowała wymagana weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego w eksporcie na rynki krajów muzułmańskich. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jednostek certyfikujących, organizacji branżowych, instytutów naukowych oraz MRiRW. 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz identyfikacji najważniejszych problemów występujących w eksporcie do krajów muzułmańskich. Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili obecną sytuację związaną z rynkiem produktów halal. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na różne wymagania i standardy obowiązujące w poszczególnych krajach. Omówiono także proces nadawania zakładom uprawnień pod kątem halal.

Utworzenie Zespołu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskich producentów oraz odbiorców na rynkach muzułmańskich rozwojem współpracy handlowej w zakresie produktów halal. Głównym zadaniem Zespołu będzie przygotowanie koncepcji działań do podjęcia na rzecz ekspansji polskich artykułów rolno-spożywczych na rynki muzułmańskie.

Źródło: MRiRW