Wtorek, 22 Września 2020 roku.

Konsultacje
Polsko-Hiszpańskie

Minister Krzysztof Jurgiel 30 czerwca br. uczestniczył w XII-tych Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach prowadzonych pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i premiera Hiszpanii Mariano Rajoya.
W ramach Konsultacji odbyło się spotkanie bilateralne ministra Krzysztofa Jurgiela z minister rolnictwa, wyżywienia i środowiska Hiszpanii Isabel García Tejerina.

Ze względu na harmonogram prac UE i fakt, iż w najbliższym czasie zapadną kluczowe decyzje dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, głównym tematem rozmów była przyszłość tej polityki. Ministrowie rolnictwa potwierdzili zbieżność kierunkowych stanowisk Polski i Hiszpanii w wielu aspektach przyszłej WPR, m.in. w odniesieniu do potrzeby zapewnienia silnego budżetu na WPR, sprzeciwie wobec renacjonalizacji i woli utrzymania struktury WPR opartej na dwóch filarach. Zadeklarowali też gotowość do ścisłej współpracy na rzecz artykułowania wspólnych interesów w ramach dyskusji na forum UE.

Minister Krzysztof Jurgiel wskazał na priorytetowe postulaty Polski, szczególnie w odniesieniu do potrzeby zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku i zgodności z zasadami traktatowymi.

W podsumowaniu rozmów ministrowie wymienili się opracowaniami na temat stanowisk Polski i Hiszpanii dotyczących przyszłości WPR. Minister Jurgiel przekazał swojej hiszpańskiej odpowiedniczce dokument: „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 maja 2017 roku, który prezentuje całościowo punkt widzenia Rządu RP na przyszłość polityki rolnej UE, wskazując na obszary przyszłej WPR o kluczowym znaczeniu dla Polski.

Rozmowy dotyczyły również sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego oraz sytuacji na rynkach rolnych. Polska i Hiszpania wspólnie wskazały na konieczność poprawy systemu zarządzania rynkami rolnymi w ramach WPR celem aktywniejszego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i szybszego wprowadzania instrumentów interwencji rynkowej. Wskazując na problemy na rynku owoców i warzyw, jakich Hiszpania doświadczyła
w związku z embargiem rosyjskim, minister Isabel García Tejerina podkreśliła konieczność dalszych działań stabilizacyjnych, podejmowanych przez Komisję Europejską.

W odniesieniu do rynku cukru, ministrowie opowiedzieli się za koniecznością bieżącego monitoringu sytuacji na szczeblu europejskim, wobec zagrożeń wynikających ze zniesienia kwot produkcyjnych.

Hiszpania, która doświadczyła w przeszłości problemu ASF, wyraziła pełne zrozumienie dla działań podejmowanych przez Polskę na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zaoferowała możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz wsparcie dla wszelkich instrumentów uruchamianych przez Komisję Europejską celem zwalczania tej choroby.

Wobec licznych wyzwań, przed którymi stoi obecnie europejska polityka rolna, Polska i Hiszpania wyraziły wolę zintensyfikowania współpracy w obszarze rolnictwa, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim.

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

 • Polsko-Rumuńskie Konsultacje MiędzyrządowePolsko-Rumuńskie Konsultacje Międzyrządowe 25 maja w Warszawie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w pierwszych Polsko-Rumuńskich Konsultacjach […]
 • Europejskie<br> rynki rolneEuropejskie
  rynki rolne
  Sytuacja na rynkach rolnych i debata o przyszłości WPR – to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i […]
 • AGRIFISH<br> w LuksemburguAGRIFISH
  w Luksemburgu
  Głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRiFISH 18 czerwca br. była pierwsza publiczna […]
 • Projekt ustawy <br> o zmianie ustawy <br> m.in. o ochronie zdrowia zwierzątProjekt ustawy
  o zmianie ustawy
  m.in. o ochronie zdrowia zwierząt
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych […]
 • Spotkanie<br> z komisarzem HoganemSpotkanie
  z komisarzem Hoganem
  W dniu 19 października br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z komisarzem UE […]
 • Zielony Tydzień<br> w BerlinieZielony Tydzień
  w Berlinie
  W Berlinie trwają Międzynarodowe Targi Grüne Woche 2018. To jedne z największych, światowych targów żywności, rolnictwa i […]
 • Posiedzenie Rady MinistrówPosiedzenie Rady Ministrów Podczas posiedzenia 25 września br. Rada Ministrów rozmawiała o sprzedaży bezpośredniej, kołach gospodyń wiejskich i […]
 • ASF pod lupą NIKASF pod lupą NIK Główny cel programu bioasekuracji nie został osiągnięty. Nie doprowadzono bowiem do sytuacji, by na obszarze kontrolowanym […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close