W skład Rady Programowej pisma „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” wchodzą przedstawiciele
najważniejszych środowisk opiniotwórczych, związanych z branżą żywnościową.

 

Parlament

  Jerzy Chróścikowski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

 

 

 

  Jan Krzysztof Ardanowski

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski  

Były minister Koordynator ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Komisji Europejskiej w Brukseli

 

 

Urzędowa Kontrola Żywności

  Paweł Niemczuk 

  Główny Lekarz Weterynarii

 

 

 

  Andrzej Chodkowski

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

 

 

  Andrzej Romaniuk

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 

 

 

Naukowcy

  Prof. dr hab. Janusz B. Berdowski

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 

 

  Prof. dr hab. Stanisław Berger

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 

 

 

  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

 

 

 

  Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

 

 

  Prof. dr hab. Andrzej Lenart

Wydział Nauk o Żywności SGGW

 

 

 

  Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki

Narodwy Instytut Zdrowia Publicznego

Państwowy Zakład Higieny

 

 

 

  Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

  Szkoła Główna Handlowa

 

 

 

  Dr hab. Krzysztof Niemczuk

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

 

  Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński

Wydział Nauk o Żywności SGGW

 

 

 

  Prof. dr hab. Bolesław Wojtoń

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

  Prof. dr hab. Stanisław Zięba

były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Producenci

  Waldemar Broś

Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Związek Rewizyjny

 

 

  Witold Choiński

Prezes Zarządu Związku „Polskie Mięso”

 

 

 

  Marcin Hydzik

Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka

 

 

 

  Edmund Kośnik

Prezes Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa

 

 

 

  Jacek Leonkiewicz

Prezes Zarządu Animal By Products

Polski Związek Przetwórców

 

 

  Rajmund Paczkowski

Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa

Izba Gospodarcza

 

 

  Julian Pawlak

Prezes Krajowej Unii Producentów Soków

 

 

 

  Janusz Rodziewicz

Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

 

 

 

  Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

 

 

  Adam Tański

  Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej

 

 

 

Dystrybutorzy:

  Waldemar Nowakowski

Prezes Polskiej Izby Handlu