Lista członków Komisji Zarządzających Funduszy Promocji

lista

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych –
kadencja na lata 2017-2021

I. Fundusz Promocji Mleka

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka
lub pierwsze podmioty skupujące mleko:

1. Pan Tomasz Paweł Cieślik
2. Pan Krzysztof Józef Banach
3. Pan Krzysztof Zdzisław Pogorzelski
4. Pan Aleksander Tadych
5. Pan Andrzej Marat

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty skupujące
i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka:

1. Pani Agnieszka Maliszewska
2. Pan Stanisław Wieczorek
3. Pan Jan Zwoliński

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Mirosław Borowski

II. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów
lub hodowlę świń:

1. Pan Tadeusz Boruta
2. Pan Paweł Krajmas
3. Pan Janusz Dominik Walczak
4. Pan Mariusz Gołębiowski
5. Pani Ewa Szydłowska

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze mięsa
lub prowadzące działalność w zakresie uboju świń:

1. Pan Jacek Marcinkowski
2. Pan Wiesław Różański
3. Pan Roman Miler

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Andrzej Marcin Frąckowiak 

III. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów
lub hodowlę bydła rzeźnego:

1. Pan Grzegorz Kopacki
2. Pan Józef Skarżyński
3. Pan Jerzy Wierzbicki
4. Pan Marcin Wójcik
5. Pan Józef Ryszard Sikorski

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze mięsa
lub prowadzące działalność w zakresie uboju bydła:

1. Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski 
2. Pan Łukasz Wielgat
3. Pan Piotr Ziemann

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Grzegorz Leszczyński 

IV. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów
lub hodowlę koni rzeźnych:

1. Pan Andrzej Jan Stefański
2. Pan Jerzy Antoni Gawarecki
3. Pan Adam Kowalczyk
4. Pan Waldemar Sekściński
5. Pan Grzegorz Lipa

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze mięsa
lub prowadzące działalność w zakresie uboju koni:

1. Pani Anna Kaczorowska
2. Pani Wanda Dworak
3. Pan Kazimierz Stańczyk

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Tadeusz Skiba

V. Fundusz Promocji Mięsa Owczego

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów
lub hodowlę owiec:

1. Pan Roman Niżnikowski
2. Pan Józef Niemczyk
3. Pan Zbigniew Kołodziej
4. Pan Antoni Puacz
5. Henryk Zając

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze mięsa
lub prowadzące działalność w zakresie uboju owiec:

1. Pan Piotr Paweł Malewski
2. Pan Bronisław Borys
3. Pan Kazimierz Stańczyk

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Ryszard Czaicki

VI. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów zbóż:
1. Pan Tadeusz Boruta
2. Pan Edward Kosmal
3. Pan Mieczysław Włodzimierz Babalski
4. Pan Tadeusz Idzi Mądry
5. Pan Rafał Mładanowicz

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze zbóż
lub podmioty skupujące zboża:

1. Pan Bronisław Wesołowski
2. Pan Jerzy Kuchciak
3. Pani Izabella Byszewska

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Jan Kozak

VII. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów owoców
lub warzyw:

1. Pan Zbigniew Tadeusz Górski
2. Pan Michał Pruś
3. Pan Robert Remiszewski
4. Pan Piotr Mieczysław Nowak 
5. Pan Michał Sławomir Kowalski

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze
albo podmioty skupujące owoce lub warzywa:

1. Pan Julian Pawlak
2. Pan Krzysztof Jan Maurer
3. Pan Witold Antoni Boguta

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Bronisław Węglewski

VIII. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów
lub hodowlę drobiu rzeźnego:

1. Pan Zbigniew Herc
2. Pan Jan Banaś
3. Pani Beata Danuta Włodarczyk-Lewandowska 
4. Pan Antoni Sidor
5. Pan Krzysztof Wojciech Łuczak

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze
lub prowadzące działalność w zakresie uboju drobiu:

1. Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski
2. Pan Piotr Kulikowski
3. Pan Tomasz Szulc

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Zygmunt Stromski

IX. Fundusz Promocji Ryb

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące połów, chów
lub hodowlę ryb:

1. Pan Marian Piotr Tomala
2. Pan Karol Jan Girus
3. Pan Marek Trzcieliński
4. Pan Zbigniew Gajewski
5. Pani Agnieszka Karolina Andruszewska 

Członek komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze 
lub podmioty skupujące ryby: 

1. Pan Andrzej Piątak
2. Pan Tomasz Kulikowski 
3. Pan Zbigniew Jan Szczepański

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Zenon Bistram