, 09 Sierpnia 2020 roku.

Szkolenie z zakresu dobrostanu zwierząt oraz przeprowadzenia uboju

Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu dobrostanu zwierząt oraz przeprowadzania ich uboju. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca br. w siedzibie IBPRS w Poznaniu.

Dwudniowe szkolenie obejmie zagadnienia związane z postępowaniem ze zwierzętami w okresie poprzedzającym ubój (załadunek, rozładunek, transport, magazynowanie żywca, przepęd) oraz przeprowadzeniem uboju (oszałamianie, wykrawanie). Całość szkolenia zakończona będzie wystawieniem stosownych zaświadczeń.

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych wykładowców, specjalistów z zakresu higieny zwierząt rzeźnych, techniki i technologii stosowanej w przemyśle mięsnym i drobiarskim oraz przepisów weterynaryjnych i mięsoznawstwa:

 • dr hab. inż. Dariusza Lisiaka
 • dr wet. Jana Szymborskiego
 • mgr inż. Andrzeja Bonieckiego

Na szkoleniu omówione zostaną: Rozporządzenie Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz przeprowadzania uboju zwierząt oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 205 poz. 2102). W celu uzupełnienia wiedzy z zakresu przepisów weterynaryjnych oraz zagadnień związanych ze sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego na szkolenie będzie zaproszony przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w siedzibie IBPRS w Poznaniu, ul. Głogowska 239. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane telefonicznie (+48) 61 830 52 41 oraz pocztą elektroniczną na adres: surowce.poznan@ibprs.pl

Źródło: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Artykuły powiązane

 • Ubój na innych zasadachUbój na innych zasadach W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad uproszczeniem zasad dotyczących uboju na użytek własny. Zaplanowano […]
 • Bezpiecznie <br> w gospodarstwieBezpiecznie
  w gospodarstwie
  Jest nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Wejdzie w życie po upływie 6 […]
 • XLVII Dni Przemysłu MięsnegoXLVII Dni Przemysłu Mięsnego Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do udziału w XLVII Dniach Przemysłu Mięsnego połączonych z ogłoszeniem […]
 • Płatności w zakresie dobrostanu zwierzątPłatności w zakresie dobrostanu zwierząt Przepisy UE, określone w rozporządzeniu UE nr 1305/2013, przewidują możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie, w ramach […]
 • Nowe przepisy dotyczące gorzelniNowe przepisy dotyczące gorzelni Uproszczenia wymogów administracyjnych dla gorzelni, które będą ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru działalności w […]
 • Opłaty za urzędowe kontrole żywnościOpłaty za urzędowe kontrole żywności Jednym z zagadnień objętym regulacją prawną urzędowych kontroli żywności są opłaty z tytułu przeprowadzania tych kontroli. Problematyka […]
 • Kłamstwa o konserwach – MRiRW zabrało głosKłamstwa o konserwach – MRiRW zabrało głos Konserwy z mięsa zwierząt z terenów objętych restrykcjami w związku z zagrożeniem ASF, pochodziły tylko od zwierząt […]
 • Branża mięsna<br> w sprawie ubojuBranża mięsna
  w sprawie uboju
  Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, sprzeciwiają […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close