Szkolenie z zakresu dobrostanu zwierząt oraz przeprowadzenia uboju

dobrostan

Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu dobrostanu zwierząt oraz przeprowadzania ich uboju. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca br. w siedzibie IBPRS w Poznaniu.

Dwudniowe szkolenie obejmie zagadnienia związane z postępowaniem ze zwierzętami w okresie poprzedzającym ubój (załadunek, rozładunek, transport, magazynowanie żywca, przepęd) oraz przeprowadzeniem uboju (oszałamianie, wykrawanie). Całość szkolenia zakończona będzie wystawieniem stosownych zaświadczeń.

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych wykładowców, specjalistów z zakresu higieny zwierząt rzeźnych, techniki i technologii stosowanej w przemyśle mięsnym i drobiarskim oraz przepisów weterynaryjnych i mięsoznawstwa:

  • dr hab. inż. Dariusza Lisiaka
  • dr wet. Jana Szymborskiego
  • mgr inż. Andrzeja Bonieckiego

Na szkoleniu omówione zostaną: Rozporządzenie Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz przeprowadzania uboju zwierząt oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 205 poz. 2102). W celu uzupełnienia wiedzy z zakresu przepisów weterynaryjnych oraz zagadnień związanych ze sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego na szkolenie będzie zaproszony przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w siedzibie IBPRS w Poznaniu, ul. Głogowska 239. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane telefonicznie (+48) 61 830 52 41 oraz pocztą elektroniczną na adres: surowce.poznan@ibprs.pl

Źródło: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego