Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Roślin Oleistych – powołana

nowezzzzz45

Fundusz Promocji Roślin Oleistych, który właśnie rozpoczął działalność, jest jednym z ważniejszych spośród wszystkich dziesięciu już działających – powiedział 4 października br. podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Powołania 9. członkom Komisji Zarządzającej Funduszem wręczył minister Ardanowski.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele producentów z branży roślin oleistych, przedstawicieli przetwórców z branży roślin oleistych, przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciel producentów produktów pszczelich.

Celem utworzonego funduszu jest wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych, tj.: rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi oraz przetworów pochodzących z ich przetworzenia, lub produktów pszczelich tj.: miodu, pyłku kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego.

– To działania bardzo potrzebne, bo pokazują, że rolnicy i producenci również partycypują w kosztach promocji produktów, do których chcemy przekonać zarówno polskich producentów, jak i tych z zagranicy – zaznaczył minister Ardanowski.

Minister podkreślił, że w naszym kraju produkujemy wyśmienity olej. Możemy z niego korzystać, a nie odpadów oleju palmowego czy innych z trudem nadających się do spożycia źródeł tłuszczu – podkreślił szef resortu.

Z Funduszu Promocji Roślin Oleistych skorzystają również pszczelarze, którzy dostaną 15 proc. środków gromadzonych przez fundusz na wsparcie pszczelarstwa.

– Bardzo mnie cieszy, ze wreszcie jedni rolnicy myślą o drugich i zdają sobie sprawę, że rolnictwo to sieć naczyń połączonych – powiedział minister Ardanowski i dodał, że wsparcie pszczelarstwa jest koniecznie, gdyż plony takich na przykład roślin jak rzepak zależą w dużej mierze od owadów zapylających.

Minister podkreślił, że resort nie będzie ingerował w pracę Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Do zadań powołanej Komisji należeć będzie reprezentowanie interesów branż, ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi funduszu, opracowanie strategii promocji, a także ustalenie planu finansowego funduszu na dany rok.

Środki, którymi będzie dysponował Fundusz Promocji Roślin Oleistych będą pochodziły z wpłat, do których zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i konopie), bez względu na ich przeznaczenie. Wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła 0,2% wartości netto od roślin oleistych (będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, środki finansowe funduszy promocji nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Źródło/Fot.: MRiRW