Nowa kadencja Komisji Zarządzających Funduszy Promocji

nowa kadencja komisji

31 maja br. w ministerstwie rolnictwa sekretarz stanu Jacek Bogucki wręczył powołania na nową kadencję członkom Komisji Zarządzających. W tym dniu odbyło się także pierwsze posiedzenie nowo powołanych komisji zarządzających poszczególnych funduszy.

Kluczową zmianą w znowelizowanej ustawie jest zmiana składu komisji zarządzających zapewniająca przedstawicielom producentów produktów rolno-spożywczych większą reprezentację. Zmiana ta ma na celu umożliwienie przedstawicielom środowiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy.

Zgodnie z nowelizacją w skład nowych komisji wchodzi 5. przedstawicieli producentów, 3. przedstawicieli przetwórców oraz 1 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

                                                  Członkowie Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Z 60 uprawnionych i ogólnokrajowych organizacji do wszystkich funduszy łącznie zostało zgłoszonych ponad 150 kandydatów spełniających wymogi formalne.

– Potrzebna jest jednak większa efektywność ich wykorzystania – podkreślił sekretarz stanu dodając, że wiele jest jeszcze do zrobienia chociażby w zakresie reakcji na występujący na niektórych rynkach „czarny PR”.

Jacek Bogucki skierował również uwagę na działania na rynku krajowym.

– Konsument musi mieć pewność po jaki sięga produkt. Przyjęliśmy już regulacje prawne dotyczące zasad oznakowania, ale jeszcze musimy położyć większy nacisk na rzetelne informowanie o konkretnym wyrobie – podkreślił sekretarz stanu.

Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego, która administruje funduszami promocji, zaznaczył,
że agencja stawia na ścisłą współpracę z Komisjami Zarządzającymi.

                                               Członkowie Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

– Zależy nam na bardzo dobrej współpracy z funduszami promocji tak, aby strategie promocji opracowane przez resort rolnictwa i poszczególne branże wspólnie się uzupełniały – podkreślił prezes ARR.

Na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych powołanych jest 9 odrębnych funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mię­sa owczego, ziarna zbóż
i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego oraz ryb. 

Wspieranie i promowanie spożycia polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowych, jak również zagranicznych, to główny cel funduszy.

© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin
Zdjęcia: MRiRW