Wręczenie Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości

nowe (7)

17 kwietnia 2019 roku w siedzibie ministerstwa rolnictwa odbyła się uroczystość wręczenia Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości osobom szczególnie zasłużonym, związanym z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowanym na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

– Decyzją Sejmu RP obchody 100-lecia odzyskania niepodległości będą trwały do 2022 roku, gdyż ostateczne ustalenie polskich granic po 123 latach niewoli nastąpiło w roku 1922 – przypomniał minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Dla mnie szczególne znaczenie ma, aby w tym czasie podkreślać rolę, jaka polska wieś, i dla odzyskania niepodległości, i dla utrwalania tej niepodległości, odegrała – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister podkreślił udział mieszkańców wsi w walkach o odzyskanie niepodległości, a zwłaszcza w czasie śmiertelnego zagrożenia podczas najazdu bolszewików.

– Gdyby nie włączenie się polskich chłopów do walki, co wynikało zarówno z wezwania Witosa, jak i z potrzeby serca, pokonanie bolszewików nie byłoby możliwe – podkreślił minister i przypomniał również o wkładzie polskiej wsi w odbudowę gospodarczą w okresie międzywojennym.

Dzięki mieszkańcom terenów wiejskich mogły działać oddziały partyzanckie. Wielu żołnierzy w formacjach żołnierzy wyklętych wywodziło się ze wsi. Minister przypomniał również postawę mieszkańców polskiej wsi, którzy sprzeciwiali się przymusowej kolektywizacji ponosząc za to wiele ofiar.

Zwracając uwagę na ogromne wyrzeczenia chłopów w okresie powojennym minister podkreślił znaczenie przypominania tych wydarzeń i przywracania do powszechnej świadomości roli mieszkańców polskiej wsi w minionym 100-leciu.

– Służyć temu będzie m.in. powołany wczoraj Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W uroczystości Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości odebrało 21 osób.

W ich imieniu podziękował były minister rolnictwa Gabriel Janowski, który odbierał Medal w imieniu swojego przyjaciela, który nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Na świecie rozwija się bardzo intensywnie rolnictwo i gospodarka żywnościowa. Ta produkcja zaleje rynek. My musimy przestawić się z rolnictwa przemysłowego na rolnictwo naturalne, na żywność naturalną – zwrócił uwagę minister Gabriel Janowski dziękując jednocześnie za wyróżnienia.

Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości na wniosek ministra Jana Krzysztof Ardanowskiego otrzymali: Pan Janusz Byliński, Pan Roman Chmielewski, Pani Iwona Gilewicz, Pan Michał Gilewicz, Pan Antoni Grzebisz, Pan Gabriel Janowski, Pan Andrzej Władysław Kaczorowski, Pan Marian Kmieciak, Pan Wacław Tadeusz Krajewski, Pan Ryszard Stanisław Majewski, Pani Janina Piekarz, Pan Stanisław Sadkowski, Ksiądz Prałat Czesław Sadłowski, Pan Marian Święcki, Pan Edward Zaremba, Pan Jan Ziętarski, Pan Władysław Żabiński, Pan Jan Antoł, Pan Zenon Borkowski, Pan Józef Broniszewski.

Ponadto, Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości został przyznany pośmiertnie śp. Urbanowi Matuszewskiemu.

Źródło: MRiRW