Zmiana formularza umowy z partnerem KSOW

formularz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zmienił się formularz umowy zawieranej
z partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na realizację operacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014–2020.
Zmieniony formularz umowy stosuje się od dnia jego podania do publicznej wiadomości. Zmieniony formularz umowy został zamieszczony w zakładce Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz na portalu internetowym www.ksow.pl.

Źródło: MRiRW