Poniedziałek, 24 Lutego 2020 roku.

IX posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił główne cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” udostępnionej na stronie internetowej MRiRW oraz poinformował o trwających konsultacjach. 12 czerwca, jako przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW, wiceminister otworzył jej posiedzenie.

Ryszard Zarudzki zaprosił uczestników do udziału w tym procesie konsultacji. − Projekty realizowane w ramach KSOW wpisują się w działania Strategii i powinny wspierać ich wdrażanie – mówił wiceminister. – Strategia jest pomysłem na rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku i jest jednym z głównych instrumentów realizacji polityki Państwa w tym obszarze.

W dalszej części posiedzenia zaprezentowano Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Grupę Roboczą.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał mających na celu uproszczenie, przyspieszenie i usprawnienie trybu pracy Grupy Roboczej.

Następnie zaprezentowano i zaakceptowano zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, w zakresie uwzględnienia w nim operacji partnerów KSOW wybranych w ramach konkursu nr 3/2019. W ramach konkursu wybrano do realizacji 340 operacji na kwotę 19 mln zł.

W dalszej części spotkania uczestnicy podzielili się wnioskami płynącymi z zakończonego etapu oceny i wyboru operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019.

Przedstawiono również zasady dotyczące udziału w wydarzeniach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) oraz informacje z XI posiedzenia Grupy Sterującej ds. ESROW.

Ostatnim punktem porządku obrad IX posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW była dyskusja nt. propozycji tematów operacji własnych jednostek wdrażających KSOW, uwzględniających istotne potrzeby obszarów wiejskich, w tym działania ujęte w Strategii, które jednostki planują realizować w kolejnych latach obecnej perspektywy finansowej.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw, administracji centralnej oraz partnerów Sieci.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close