Posiedzenie EPPO – relacja

piorin (3)

24 czerwca br. w Gdańsku zakończyło się 55. posiedzenie Grupy Roboczej ds. Regulacji Fitosanitarnych Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO).

W pracach Grupy uczestniczyli specjaliści w zakresie zdrowia roślin z kilkunastu krajów członkowskich EPPO,
w tym z Polski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i obserwator z USA, pod przewodnictwem pana Martina Warda – Dyrektora Generalnego EPPO.

Wśród zagadnień dyskutowanych w kolejnych dniach pracy Grupy Roboczej ds. Środków Fitosanitarnych na szczególną uwagę zasługują nowe inicjatywy EPPO podejmowane na rzecz zdrowia roślin we współpracy
z innymi instytucjami i organizacjami.

Przedstawiono postęp prac nad przygotowaniem nowego systemu informatycznego, tworzonego w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin przy współudziale EPPO, tzw. e-PHYTO. System ten umożliwi wymianę elektronicznych świadectw fitosanitarnych pomiędzy państwami eksportującymi i importującymi towary roślinne, przyspieszając proces certyfikacji eksportowej oraz uniemożliwiając fałszowanie dokumentów.
W bieżącym roku planowane jest zakończenie fazy pilotażowej tego projektu.Dyskutowano też zaawansowanie realizacji projektów badawczych o zasięgu światowym, prowadzonych
w ramach sieci EUPHRESCO oraz strategię działania na lata 2017-2022. Celem EUPHRESCO jest budowanie wspólnej przestrzenni badawczej, swobodnego przepływu wiedzy, skupienie sił i środków w celu optymalnego ich wykorzystania we wspólnych programach badawczych w obszarze zdrowia roślin na terenie Europy i daleko poza naszym kontynentem. Priorytetem przyjętej strategii jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym informatycznych, do wsparcia działań w zakresie ochrony roślin, a także konieczność interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów i współdziałania wielu instytucji w realizacji projektów badawczych.

Ponadto, w ramach programu posiedzenia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przedstawił uczestnikom warunki pracy inspektorów granicznych oraz praktyczne aspekty realizowanej przez nich granicznej kontroli przesyłek towarów roślinnych, pochodzących spoza Unii Europejskiej.

Jak ocenił Dyrektor Generalny EPPO Martin Ward, który przewodniczył pracom Grupy Roboczej, niezwykle wysoki poziom organizacji wizyty technicznej i całego spotkania w Gdańsku, wyznaczył znacznie wyższe standardy dla organizatorów przyszłych posiedzeń ekspertów EPPO.

W opinii Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego, organizacja posiedzenia Grupy Roboczej i wizyty technicznej, miały istotne znaczenie dla merytorycznych rezultatów spotkania, ale także wrażeń i opinii ekspertów o regionie i Polsce. Dało ono doskonałą okazję do zaprezentowania międzynarodowemu gronu specjalistów działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa.

Źródło: PIORiN