, 27 Września 2020 roku.

Pamiętajmy o umowie kontraktacji

Przepisy prawa polskiego w zakresie umowy kontraktacji uregulowanej w kodeksie cywilnym, pozostają niezmienne od wielu lat, jednak w związku z nowymi regulacjami prawnymi, trzeba wnikliwie badać aktualnie zawierane przez rolników umowy. Od 11 lutego 2017 roku istnieje możliwość nakładania kar za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem. O szczegółach związanych z umową kontraktacyjną porozmawialiśmy z Cezarym Madajem, rzeczoznawcą w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Maria Sikorska: Od kiedy trzeba zawierać obowiązkowe umowy na dostawę produktów rolnych?

Cezary Madaj: Obowiązek zawierania umów zawarty jest w art. 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych. Z kolei warunki, które muszą spełniać umowy, uregulowane zostały odpowiednio w art. 125 i art. 127, art. 148 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 i 6 Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.  Obowiązek zawierania umów na produkty rolne na piśmie istnieje w Polsce  od 3 października 2015 roku. Od 11 lutego ubiegłego roku prezes Agencji Rynku Rolnego, a obecnie dyrektor KOWR, zyskał kompetencje do nakładania kar pieniężnych za brak umów na piśmie lub ich wadliwość.

M.S.: Kogo dotyczą umowy?

C.M.: W praktyce umowy na dostawę produktów rolnych powinien zawrzeć każdy pierwszy nabywca, zbywca i pośrednik w obrocie produktów rolnych. Zwolnieni z takiego obowiązku są tylko producenci realizujący dostawy bezpośrednie oraz członkowie  spółdzielni produkcyjnych, dostarczający produkty do spółdzielni, której są członkami.

M.S.: Jak powinna wyglądać umowa?

C.M.: Nie ma jednoznacznego wzoru umowy wskazywanego przez KOWR. Powinna ona zawierać cenę do zapłaty za dostawę, ilość i jakość produktu sprzedawanego, okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych oraz przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

M.S.: Czy warunki umowy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia siły wyższej?

C.M.: Warunki umowy mogą ulec zmianie – za porozumieniem stron i wyłącznie w formie pisemnej lub umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w momencie zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się m.in. śmierć beneficjenta, długoterminową niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu czy poważną klęskę żywiołową powodującą duże szkody w gospodarstwie rolnym.

M.S.: Na kim ciąży obowiązek zawarcia pisemnej umowy – na nabywcy czy dostawcy?

C.M.: Obowiązek zawarcia pisemnej umowy dotyczy zarówno nabywcy, jak i dostawcy produktów rolnych. Jednakże kara pieniężna za brak pisemnej umowy zostanie nałożona na nabywcę.

M.S.: Jakie kary mogą grozić za brak umowy lub wadliwą umowę?

C.M.: Za brak umowy 10% jej wartości, a za wadliwą umowę 3%.

M.S.: Jaki jest cel podpisywania takich umów?

C.M.: Te umowy z pewnością mają służyć unikaniu nieuczciwych praktyk handlowych, a także poprawie  transmisji cen i dostosowaniu podaży do popytu. Mają również na celu poprawę funkcjonowania rynku produktów rolnych w relacjach producent rolny – nabywca.

M.S.: Czy obowiązek zawierania umów dotyczy tylko sprzedaży czasowej? Czy umowy muszą być zawierane również w przypadku jednorazowej sprzedaży?

C.M.: Bez znaczenia jest, czy umowa zawierana jest na dłuższy okres, czy też dotyczy jednorazowego dostarczenia produktów. Obowiązek zawarcia umowy dotyczy każdej transakcji, nawet transakcji jednorazowej.

M.S.: Czy w zakresie umów kontraktacyjnych zapowiadane są dalsze zmiany regulacyjne?

C.M.: Niewykluczone, że w przyszłości zostaną wydane dalsze przepisy regulacyjne, ograniczające zasadę swobody zawierania umów w sektorze rolnym. Mogą one w szczególności dotyczyć m.in. minimalnego okresu obowiązywania umowy oraz wyprzedzenia, z jakim umowa musi być zawarta przed pierwszą dostawą.

M.S.: Dziękuję za rozmowę.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Nowela ustawy o ARRNowela ustawy o ARR Nowela ustawy o Agencji Rynku Rolnego została podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada ona m.in. wdrożenie nowego programu dostarczania […]
 • Senat za ustawą<br> o IJHARSSenat za ustawą
  o IJHARS
  Senat przyjął ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. IJHARS będzie miała obowiązek badania próbek […]
 • O rolniczym handlu detalicznymO rolniczym handlu detalicznym - Mamy kilkaset tysięcy małych gospodarstw rolnych, które nie produkują na rynek, ale czasem posiadają nadwyżki i mogą […]
 • Propozycje zmian<br> w ochronie ziemiPropozycje zmian
  w ochronie ziemi
  Zgodnie z zapowiedziami, resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę […]
 • Zmiany w ustawie<br> o ochronie roślinZmiany w ustawie
  o ochronie roślin
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają prace nad zastąpieniem obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o […]
 • Ustawa podpisana!Ustawa podpisana! Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z ustawą, Inspekcja Jakości […]
 • Nowelizacja ustawy<br> o rynku mlekaNowelizacja ustawy
  o rynku mleka
  Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o rynku mleka i przetworów mlecznych. Najważniejsza zmiana dotyczy przekazania […]
 • Nowe przepisy<br> dot. produktów ekologicznychNowe przepisy
  dot. produktów ekologicznych
  Po trzech latach negocjacji, przedstawiciele państw unijnych przyjęli już ostatecznie przepisy dotyczące produkcji i sprzedaży […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close