Więcej na promocję produktów

Komisja Europejska zwiększa finansowanie promocji europejskich produktów rolnych. Zapewniła fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln […]