Agroprzedsiębiorcy wybrani

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (99)

W dniu 29 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się uroczysta Gala Agroprzedsiębiorca. Była to już 27. edycja konkursu.

Wydarzenie rozpoczęło wręczenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela nagród honorowych pn. „Zasłużeni dla rolnictwa”. Następnie Rektor SGGW, prof. Wiesław Bielawski przywitał wszystkich zgromadzonych gości.

To kolejna Gala, na której spotykają się ludzie rolnictwa, aby wymienić poglądy i opinie na temat praktyk stosowanych w rolnictwie. Temu celowi służyły także spotkania studentów z agroprzedsiębiorcami, czyli VII Konfrontacje „Drogi do agrosukcesu” – powiedział Rektor.

Wszyscy rolnicy i agroprzedsiębiorcy, którzy podzielili się swoim bogatym doświadczeniem oraz fachową wiedzą ze studentami SGGW, otrzymali pamiątkowy złoty tulipan. Wagę spotkań podkreślił także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas swojego wystąpienia. Następnie odbyło się oficjalne przyznanie nagród w ogólnopolskim konkursie „Kwatery na medal”, które wręczał Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel.

Laureaci zostali uhonorowani szczególnie cenionymi Świadectwami Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego. Podczas Gali dokonano nobilitacji laureatów ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2017. Laureaci konkursu przechodzili pod tradycyjnym szpalerem szablowym, który stworzyli zwycięzcy poprzednich edycji konkursu. Laureaci trzech najlepszych miejsc otrzymali buzdygany z rąk ministra Krzysztofa Jurgiela oraz minister Haliny Szymańskiej, Szefowej Kancelarii Prezydenta RP, zaś kolejnym wręczono szable oficerskie. Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwał zespół pieśni i tańca „Blichowiacy” z Łowicza.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił plany resortu na przyszły rok. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie ustawy o gospodarstwach rolnych, która określiłaby pozycję rolnika i sposób organizacji gospodarstw. Kolejnym celem jest poprawa opłacalności produkcji rolnej. Minister podkreślił, że rolą rządu jest wspieranie działalności rolniczej i przedsiębiorczej. Tym samym zaznaczył, że następuje poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i ten kierunek nadal będzie realizowany.

Rząd stawia także na innowacyjność, przedsiębiorczość i kapitał ludzki. W niedługim czasie zostaną wprowadzone programy m.in. Horyzont 2020 oraz europejski Program Inwestycyjny. – powiedział minister Krzysztof Jurgiel. Kolejnym ważnym obszarem jest sprawna administracja.

W Polsce nastąpił racjonalny podział zadań między agencjami rolnymi. Od 1 września funkcjonuje jedna agencja płatnicza, jaką jest ARiMR oraz wykonawcza, czyli KOWR. Ponadto Minister Rolnictwa poinformował o prowadzeniu negocjacji dotyczących warunków współpracy Wspólnej Polityki Rolnej oraz przyszłej perspektywy finansowej. Na koniec pogratulował wszystkim laureatom oraz podkreślił wagę ciężkiej pracy rolników na rzecz rozwoju gospodarki narodowej.

 – Dzisiejsza Gala jest świadectwem potencjału polskiego rolnictwa. Państwa dokonania dla gospodarski narodowej są inspirujące. Pragnę przekazać słowa uznania od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy – powiedziała Szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Podkreśliła, że sektor rolny jest bardzo ceniony przez Prezydenta RP. Podziękowała również rolnikom i agroprzedsiębiorcom za pracowitość, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Podkreśliła także, że Polska to największy producent i eksporter produktów rolno-spożywczych i permanentnie mamy dodatnie saldo.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Partnerem instytucjonalnym został m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR