Finał XVII edycji konkursu “Sposób na Sukces”

Laureaci konkursu z Jackiem Boguckim

4 lipca w Belwederze odbył się finał XVII edycji konkursu "Sposób na Sukces". Jego organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które do współpracy zaprosiło Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Laureatów konkursu "Sposób na Sukces" powitał Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich złożyła Barbara Fedyszak-Radziejowska – doradca Prezydenta RP.
W finałowej gali uczestniczył Dariusz Golec, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – największej rolniczej agencji płatniczej UE. W swoim przemówieniu prezes ARiMR podziękował laureatom za inicjowanie i rozwijanie przedsięwzięć pozarolniczych na terenach wiejskich oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wiele z tych inicjatyw zostało zrealizowanych dzięki funduszom unijnym, które są dostępne za pośrednictwem ARiMR. 

Fundatorami nagród dla zwycięzców konkursu byli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kancelaria Prezydenta RP. Laureaci konkursu zostali również uhonorowani przez prezesa ARiMR Dariusza Golca oraz reprezentantów władz lokalnych.

Goście przybyli na uroczystą galę finałową mogli uzyskać wszechstronną informację, dotyczącą różnych form wsparcia działalności na obszarach wiejskich. Porad udzielali pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Do dyspozycji zainteresowanych były również publikacje informacyjne i wydawnictwa okolicznościowe.                                                                           Wręczanie nagród laureatom

Konkurs "Sposób na Sukces" narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego, a jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub integrują mieszkańców małych miejscowości.

Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny – Telewizja Polska S.A. – Redakcja Audycji Rolnych. 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe. Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Źródło: MRiRW