Konferencja Samorządu Rolniczego

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (89)

– Współpracę z izbami, uważam za wzorową – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas IV Konferencji Samorządu Rolniczego, która odbyła się 2 grudnia br. w Sejmie.

Minister zaznaczył, że samorząd rolniczy aktywnie współpracuje z resortem rolnictwa.

– Przedstawiają postulaty i wnioski, otrzymują też propozycje rozwiązań. Jest to dialog często trudny, ale odbywa się na poziomie argumentów i w większości przypadków znajdujemy wspólne rozwiązania. Izby rolnicze to organizacja, która godnie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową – podkreślił minister Jurgiel i dodał, że podstawą działania ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi jest stałe prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków, samorządu i organizacji rolniczych.

Konferencja była okazją do przedstawienia prac resortu w ciągu ostatnich dwóch lat.

– Głównym celem prowadzonych w tym czasie działań była poprawa opłacalności produkcji rolnej – powiedział minister Jurgiel i zaznaczył, że w tym zakresie nastąpiła poprawa, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny.

Minister omówił także zmiany jakie zostały wprowadzone w zakresie obrotu ziemią.

 – Powstrzymaliśmy spekulacje i zlikwidowaliśmy problem tzw. słupów. Teraz, po upływie półtora roku przekazaliśmy do konsultacji propozycje nowych rozwiązań – poinformował szef resortu rolnictwa.

Podsumowując dotychczasowe prace minister Jurgiel zwrócił także uwagę na działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, a także zmian organizacji administracji działającej w obszarze rolnictwa.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. podkreślił, że minister Jurgiel zawsze jest gotowy wysłuchać nie tylko propozycji zgłaszanych przez rolniczy samorząd, ale także głosów, które niepokoją polską wieś.

– Dzisiaj jest wiele wyzwań. Chcemy załatwiać sprawy nie drogą wymuszania, ale dialogu, nawet, jeżeli dotyczy on takiej trudnej sprawy jaką jest np. ASF – podkreślił prezes Szmulewicz.

Rolnicy uczestniczący w spotkaniu zadawali wiele pytań, znaczna ich część dotyczyła afrykańskiego pomoru świń, konieczności redukcji populacji dzików, jak również prawa łowieckiego.

Minister Jurgiel zaznaczył, że dziki to główny wektor roznoszenia wirusa ASF. Poinformował też, że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która który pozwoli na większą redukcję ich populacji.

Do Sejmu na IV Konferencję Samorządu Rolniczego przybyło kilkuset rolników z całej Polski.

Źródło: MRiRW