Wołowina tematem głównym

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (61)

30 listopada i 1 grudnia 2017 r. w podwarszawskim Nadarzynie odbyła się czwarta edycja Forum Sektora Wołowiny. To ważne wydarzenie w branży mięsnej. Cykliczna konferencja organizowana jest przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Forum Sektora Wołowiny jest najważniejszą imprezą skierowaną do hodowców, producentów bydła mięsnego, przetwórców, naukowców, przedstawicieli zakładów mięsnych, handlu, dystrybucji oraz gastronomii.

Celem wydarzenia było przeprowadzenie dyskusji na temat takiej strategii sektora wołowiny, a w szczególności uczestników łańcucha dostaw wołowiny, która zagwarantuje zrównoważony rozwój na rynku wewnętrznym oraz ekspansję na rynkach eksportowych.

Uczestnikami Forum byli producenci rolni, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Myślą przewodnią IV Forum była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Polska Wołowina 2022”, nad którą sygnatariusze porozumienia „Polska Wołowina 2022” aktualnie pracują, a zgodnie z wolą Krzysztofa Jurgiela ministra rolnictwa i rozwoju wsi, konsultują kolejne fazy prac z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa.

W programie Forum znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawy konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawy konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu – w tym również promocji wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin