O ASF w kancelarii premiera

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (43)

„ASF w Europie” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zorganizował w Warszawie międzynarodowe spotkanie poświęcone walce z wirusem ASF.

– ASF to wciąż poważny problem dla unijnego sektora rolno-spożywczego, zagrożenie dla całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich – podkreślił polski minister otwierając obrady. Dotychczasowe działania pokazują, że walka z wirusem jest długotrwała, wymaga konsekwencji, wielokierunkowych i wspólnych działań oraz znacznych nakładów finansowych – dodał szef polskiego resortu rolnictwa. Polska podejmuje wszelkie działania, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terytorium Polski, a tym samym i na pozostałe kraje UE – poinformował minister.

Zwrócił ponadto uwagę na dotkliwość skutków wystąpienia choroby, które mogą trwać znacznie dłużej niż sama choroba, powodując znaczne straty ekonomiczne i społeczne. Dlatego – według ministra, niezbędne jest w tej walce wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.

– Komisja Europejska prowadzi działania służące likwidacji tej choroby. Jak poważny to jest problem widać po frekwencji na dzisiejszym spotkaniu – podkreślił komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił uwagę, że jest to już czwarte spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone walce ze skutkami afrykańskiego pomoru świń.

– Dzięki podjętym działaniom wydaje się, że ASF jest pod kontrolą – ocenił komisarz Andriukaitis.

Genezę tej choroby oraz aktualny stan wiedzy na temat ASF przedstawił dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dr hab. Krzysztof Niemczuk. Bieżącą sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń w Polsce zaprezentował natomiast główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Z kolei podsekretarz stanu Rafał Romanowski poinformował o podejmowanych w Polsce działaniach służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Wiceminister przedstawił także propozycje wsparcia walki z ASF ze strony Komisji Europejskiej.

Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela przyjął premier Mateusz Morawiecki. Rozmowa dotyczyła współpracy Polski i UE w zakresie działań na rzecz walki z ASF. Konferencja zakończyła się przyjęciem, przez wszystkie uczestniczące w niej państwa, konkluzji.

– Dzisiejsze spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa ASF, podejmowanych do tej pory działań i propozycji dalszych rozwiązań, w tym finansowych – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel po zakończeniu obrad.

– Konkluzje z dzisiejszych rozmów wskazują, że niezbędna jest dalsza kontynuacja wspólnych działań w zakresie badań naukowych, informowania i edukowania społeczeństw o zagrożeniach, jakie niesie ASF oraz o konieczności dalszego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej – podkreślił minister Jurgiel.

– Komisja Europejska przykłada bardzo dużą uwagę do problemu jakim jest wirus ASF – zapewnił komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenias Andriukaitis.

Podkreślił przy tym zaangażowanie instytucji unijnych w pomoc przy zwalczaniu wirusa, w tym związaną z ochroną przyrody, znajdowaniem padłych zwierząt i ich bezpieczną utylizacją.

– Jestem przekonany, że w 2018 roku wspólnie zostaną zintensyfikowane działania związane z kontrolami granicznymi oraz kontrolami populacji dzików – podkreślił komisarz Andriukaitis. Przyznał, że ASF to istotny problem dla europejskiego sektora rolnego. Komisja Europejska zainwestowała rekordową ilość energii, czasu i pieniędzy, by zająć się tym problemem. Komisja będzie działać aż do całkowitej likwidacji tej choroby – podkreślił. Dodał, że Bruksela będzie wspierać badania nad tą chorobą oraz działania kontrolne.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin