Spotkanie z komisarzem Hoganem

Projekt bez tytułu (33)

W dniu 19 października br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Rozmowy dotyczyły zarówno kwestii rynkowych, porozumień o wolnym handlu, rozwiązań zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Paktu dla obszarów wiejskich i wielu innych.

– Poruszyliśmy sześć głównych ważnych kwestii – poinformował po spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel.

Pierwsza, dotycząca spraw rynkowych to pomoc dla producentów trzody chlewnej w związku z ASF.

– Omówiliśmy nasz wniosek przekazany Komisji Europejskiej i komisarz Hogan powiedział, że znajdzie rozwiązanie w sprawie rekompensat – powiedział minister Jurgiel i dodał, że w Polsce ASF w dalszym ciągu pozostaje problemem. Sytuacja powoduje destabilizację na rynku wieprzowiny. Straty dla rolników prowadzących produkcję świń na terenach dotkniętych ASF są bardzo duże i wynikają z ograniczeń w eksporcie, niższych cen świń w strefach objętych restrykcjami oraz trudności w sprzedaży świń i wieprzowiny.

Rozmowa na temat rynku zbóż dotyczyła możliwości rozłożenia na kwartały kontyngentów na zboża: pszenicę, kukurydzę i jęczmień.

– Z doświadczeń lat ubiegłych widać, że niektóre kontyngenty wykorzystane są w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od ich otwarcia. My chcemy, aby były one rozłożone na cały rok – podkreślił minister Jurgiel i zaznaczył, że niezbędna jest ochrona celna unijnego rynku przed nadmiernym importem zbóż. Napływ od 2018 r. zwiększonej ilości zbóż, w krótkim czasie może spowodować jego destabilizację.

– Rozmawialiśmy też o perspektywach otwarcia rynku USA na import z Unii Europejskiej jabłek i gruszek. Chciałbym, aby Komisja Europejska włączyła się do prac w tej sprawie, ponieważ rozmowy trwają już zbyt długo – podkreślił minister.

W zawiązku z trwającymi nadal trudnościami związanymi m.in. z rosyjskim embargiem umożliwienie dostępu do amerykańskiego rynku polskim producentom tych owoców jest bardzo istotne.

Negocjacje porozumień o wolnym handlu z krajami trzecimi były kolejnym punktem omawianym podczas dzisiejszego spotkania.

– Musimy w tych negocjacjach zabezpieczać nasze rolnictwo, aby nie następowało zakłócanie rynku. Problem ten dotyczy obecnie szczególnie wołowiny – podkreślał szef polskiego resortu rolnictwa.

Podczas spotkania minister Jurgiel postulował również o uelastycznienie przepisów dotyczących ram wykonania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zabiegał o wydłużenie harmonogramu wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA), tak aby poziom 100 proc. składania wniosków w tej formie, obowiązywał od 2020 r. W Polsce beneficjenci preferują składanie wniosków w formie papierowej i w tej sytuacji pracownicy ARiMR przenoszą do GSAA wszystkie informacje z dostarczanych przez rolników dokumentów.

Minister Jurgiel zabiegał też o podwyższenie pomocy de minimis w sektorze rolnym. Obecna kwota tej pomocy wynosi 15 tys. euro do wykorzystania w trzyletnim okresie.

– To jest zbyt mało. Wiele form pomocy realizowanych jest ze środków budżetu krajowego, szczególnie pomocy związanej z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Skala tych zjawisk i wysokość szkód, jaka dotyka rokrocznie rolników, jest w ostatnich latach bardzo duża – podkreślił Krzysztof Jurgiel i poinformował, że Komisja Europejska będzie te kwestie rozważała konsultując z innymi krajami.

Ostatni punkt spotkania dotyczył współpracy pomiędzy Komisją Europejską a polskim resortem rolnictwa w zakresie wdrażania programów na obszary wiejskie.

– Komisarz zadeklarował, że wyznaczy ekspertów, którzy przedyskutują nasze rozwiązania przyjęte m.in. w Pakcie dla obszarów wiejskich i Średniookresowej strategii rozwoju i będą wskazywali na możliwości ich finansowania z innych unijnych programów – dodał minister Jurgiel.

Spotkanie miało charakter roboczy, a dalsze działania będą prowadzone na odpowiednich szczeblach administracyjnych.

Źródło: MRiRW