Salmonella ustępuje w Europie

zgrzewka_jaj

Jak poinformowała EFSA w Europie znacznie spadła liczba chorych na salmonellę. Ma to związek z rygorystycznymi kontrolami wdrożonymi u producentów jaj i w punktach ich dystrybucji.

Szczyt zachorowań miał miejsce w ostatnim tygodniu września 2016 roku, kiedy to odnotowano 60 nowych przypadków. Po podjęciu działań kontrolnych na fermach niosek, liczba nowych zachorowań wśród ludzi stale malała, osiągając jedynie do 2 nowych przypadków w ciągu tygodnia, w styczniu i lutym br. To dane z raportu opublikowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Nowe przypadki zachorowań w Europie raportowano z Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Od czasu stwierdzenia pierwszych zachorowań w maju 2016, salmonellę potwierdzono w 14 państwach, oprócz wcześniej wymienionych były to: Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Luksemburg, Słowenia i Włochy. Badania epidemiologiczne wykazały, że źródłem zakażenia były jaja pochodzące z jednej z ferm niosek w Polsce. W naszym kraju od 2008 r. we współpracy z Komisją Europejską prowadzony jest program zwalczania salmonelli, dzięki któremu w ciągu kilku lat zagrożenie zostało kilkakrotnie zredukowane.

EFSA nie wyklucza, że zakażenie jaj salmonellą mogło nastąpić na wyższym poziomie łańcucha produkcji jaj (np. podczas dystrybucji) dlatego zaleca inspektorom w Polsce dalsze sprawdzanie ferm niosek i wylęgarni. Natomiast kraje dotknięte chorobą powinny nadal dzielić się wnioskami wynikłymi z badań epidemiologicznych, mikrobiologicznych i środowiskowych. Dane te powinny być zgłaszane za pomocą systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach (RASFF) oraz systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS).

Źródło: EFSA