Kolejny skandal z fipronilem

Fipronil w polskich jajkach! W trzech próbkach jaj z trzech ferm z Mazowsza i Wielkopolski wykryto przekroczenie norm substancji, której spożycie w znacznej ilości jest szkodliwe dla zdrowia. Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, by objąć ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.

W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ferm z Mazowsza i Wielkopolski, zawiadomione zostaną organy ścigania. Informacja o stwierdzeniu fipronilu w polskich jajach została zamieszczona na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Fipronil jest środkiem zwalczającym wszy, kleszcze i roztocza. Może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierząt domowych, ale jego stosowanie w produkcji żywności jest zakazane. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości.

Afera z fipronilem w roli głównej wypłynęła na początku sierpnia 2017 roku. O fakcie skażenia jaj tą substancją
w Belgii poinformowała Komisja Europejska. Okazało się, że jaja z fipronilem trafiły także do innych krajów.
W Polsce stwierdzono skażenie tą substancją kurczaków sprowadzonych z Niemiec.

Przypomnijmy, obecnie są badane próbki jaj i mięsa drobiowego pod kątem zanieczyszczenia fipronilem
w ramach wcześniej zapowiedzianych działań. Założono w sierpniu i wrześniu br. pobranie w sumie 320 próbek mięsa drobiowego i jaj kurzych, miesięcznie po 80 próbek mięsa i 80 próbek jaj. Do tej pory w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zbadano 25 próbek mięsa drobiowego i 85 próbek jaj dostępnych na rynku krajowym. W żadnej ze zbadanych próbek mięsa nie stwierdzono obecności fipronilu. Natomiast w 3 z 85 próbek jaj (1 próbka stanowi minimum 12 sztuk jaj kurzych) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu. Wpróbkach wykryto fipronil na poziomie przekraczającym poziom dozwolony w przepisach prawnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna nakazała wycofanie partii jaj.

Producentem skażonych jaj była firma TOP-JAJ z Bieżunia (kod jaj 3 PL 14371323), Fermy Drobiu Woźniak Rawicz (kod 3 PL 30051328 K3) oraz firma handlowa Farmio S.A.(kod 2 PL 14131317), dla której jaja zostały wyprodukowane.

O sytuacji została poinformowana Inspekcja Weterynaryjna, która może zidentyfikować źródło pochodzenia zakwestionowanych jaj i podjąć działania naprawcze w fermach.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin