Żywność bez pestycydów w UE

owoce

EFSA przedstawiła całościowy raport na temat pozostałości pestycydów w żywności w państwach Unii Europejskiej za rok 2015. Dane liczbowe nie odbiegają od tych uzyskanych w roku 2014, co potwierdza, że żywność w większości państw Europy jest bezpieczna.

Najważniejsze punkty raportu:

  • W 2015 r. kraje sprawozdawcze przeanalizowały 84 341 próbek żywności na obecność 774 pestycydów
  • Większość próbek (69,3%) pochodziła z państw członkowskich UE, oraz z Islandii i Norwegii (państwa stowarzyszone), natomiast 25,8% dotyczyło produktów przywożonych z krajów trzecich.
  • 97,2% analizowanych próbek zawierało pozostałości pestycydów w granicach dopuszczanych przez prawo lub było od nich całkowicie wolne. Wśród nich 53,3% próbek nie zawierało nawet śladowych ilości pestycydów.
  • Pozostałości pestycydów w ilości przekraczającej europejskie normy zostały stwierdzone w 5,6% próbek z państw trzecich (w 2014 r było to 6,5%) oraz w 1,7% próbek z państw Unii Europejskiej i stowarzyszonych.
  • W przypadku żywności przeinaczonej dla niemowląt 96,5% próbek mieściło się w granicach norm.
  • Żywność ekologiczna mieściła się w granicach norm w przypadku 99,3% próbek.
  • Aż 84,4% próbek produktów zwierzęcych było wolne od śladowych ilości pestycydów.

EFSA corocznie analizuje wyniki skoordynowanego programu kontroli żywności w UE (EUCP), w ramach którego kraje sprawozdawcze analizują próbki z tego samego „koszyka” artykułów spożywczych. W skład analizowanej żywności wchodziły m.in.: bakłażany, banany, brokuły, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, sok pomarańczowy, groszek, słodka papryka, winogrona, pszenica, masło i jaja. Najwięcej pozostałości pestycydów stwierdzono wśród próbek brokułów (3,4%) oraz winogron (1,7%), natomiast wszystkie próbki masła mieściły się w granicach norm.

W swoim raporcie EFSA przedstawia szereg zaleceń dotyczących zwiększenia skuteczności programów kontroli.

Źródło: EFSA