Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Polska w czołówce producentów jaj w UE

W 2016 r. Polska utrzymała pozycję w ścisłej czołówce producentów jaj konsumpcyjnych w UE, o rocznej produkcji na poziomie 9,1 mld sztuk. Jednak dynamika produkcji w skali roku była niewielka – w granicach + 0,3%.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przypomina, że w roku 2015. przyrost produkcji także nie przekroczył 1%. Według wstępnych przewidywań dla sektora jaj w Polsce, w 2017 r. spodziewany jest około 3% wzrost produkcji. Jaja konsumpcyjne stanowiły 85% wszystkich jaj kurzych wyprodukowanych w Polsce, pozostałe 15% to jaja wylęgowe.

Jak wynika z analizy handlu zagranicznego, istotna część krajowej produkcji jaj spożywczych jest zagospodarowywana na rynkach UE i poza jej granicami – udział eksportu w krajowej produkcji wyniósł w 2016 r. około 45%. O wiele mniejsze znaczenie miał import jaj w skorupkach, który w ujęciu ilościowym odpowiadał 3,5% produkcji w Polsce.

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej jaj produkowano w Wielkopolsce i na Mazowszu. Podaż jaj z ferm zarejestrowanych we wspomnianych regionach Polski wyniosła odpowiednio: 3,5 mld sztuk i 1,3 mld sztuk. Liczba jaj wyprodukowanych w województwie wielkopolskim miała 38,5% udział w produkcji ogółem, a z województwa mazowieckiego 14,3% udział. Poza wspomnianymi dominującymi regionami, duża liczba jaj jest produkowana przez producentów w województwach: małopolskim, dolnośląskim i łódzkim. Analizując dane GUS, poza wielkością produkcji jaj w poszczególnych województwach, warto zwrócić uwagę na zachodzące zmiany w porównaniu do 2015 r. Przyrost produkcji nastąpił w Wielkopolsce (+8,6%) i Małopolsce (+27%). Jednak podaż jaj z ferm prowadzących działalność na terytorium pozostałych wiodących w produkcji województw uległa wyraźnym spadkom: mazowieckie (-16%), dolnośląskie (-21%), łódzkie (-16%).

Polska od kilku lat zaliczana jest we Wspólnocie do „siódemki” największych producentów jaj konsumpcyjnych. Przed nami uplasowała się Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Francja – lider produkcji. Udział podaży jaj z polskich ferm w unijnej produkcji ogółem stanowi aktualnie 8,5%. Przypominamy, że według analiz eksperckich Komisji Europejskiej, unijna produkcja jaj w 2016 r. wyniosła 108 mld sztuk, a w 2017 r. przewiduje się jej dalszy wzrost o 0,6%.

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close