Polska w czołówce producentów jaj w UE

jajka_shutter

W 2016 r. Polska utrzymała pozycję w ścisłej czołówce producentów jaj konsumpcyjnych w UE, o rocznej produkcji na poziomie 9,1 mld sztuk. Jednak dynamika produkcji w skali roku była niewielka – w granicach + 0,3%.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przypomina, że w roku 2015. przyrost produkcji także nie przekroczył 1%. Według wstępnych przewidywań dla sektora jaj w Polsce, w 2017 r. spodziewany jest około 3% wzrost produkcji. Jaja konsumpcyjne stanowiły 85% wszystkich jaj kurzych wyprodukowanych w Polsce, pozostałe 15% to jaja wylęgowe.

Jak wynika z analizy handlu zagranicznego, istotna część krajowej produkcji jaj spożywczych jest zagospodarowywana na rynkach UE i poza jej granicami – udział eksportu w krajowej produkcji wyniósł w 2016 r. około 45%. O wiele mniejsze znaczenie miał import jaj w skorupkach, który w ujęciu ilościowym odpowiadał 3,5% produkcji w Polsce.

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej jaj produkowano w Wielkopolsce i na Mazowszu. Podaż jaj z ferm zarejestrowanych we wspomnianych regionach Polski wyniosła odpowiednio: 3,5 mld sztuk i 1,3 mld sztuk. Liczba jaj wyprodukowanych w województwie wielkopolskim miała 38,5% udział w produkcji ogółem, a z województwa mazowieckiego 14,3% udział. Poza wspomnianymi dominującymi regionami, duża liczba jaj jest produkowana przez producentów w województwach: małopolskim, dolnośląskim i łódzkim. Analizując dane GUS, poza wielkością produkcji jaj w poszczególnych województwach, warto zwrócić uwagę na zachodzące zmiany w porównaniu do 2015 r. Przyrost produkcji nastąpił w Wielkopolsce (+8,6%) i Małopolsce (+27%). Jednak podaż jaj z ferm prowadzących działalność na terytorium pozostałych wiodących w produkcji województw uległa wyraźnym spadkom: mazowieckie (-16%), dolnośląskie (-21%), łódzkie (-16%).

Polska od kilku lat zaliczana jest we Wspólnocie do „siódemki” największych producentów jaj konsumpcyjnych. Przed nami uplasowała się Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Francja – lider produkcji. Udział podaży jaj z polskich ferm w unijnej produkcji ogółem stanowi aktualnie 8,5%. Przypominamy, że według analiz eksperckich Komisji Europejskiej, unijna produkcja jaj w 2016 r. wyniosła 108 mld sztuk, a w 2017 r. przewiduje się jej dalszy wzrost o 0,6%.

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz