Spada eksport polskich jaj

zgrzewka_jaj

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w roku 2016 nastąpiło wyhamowanie eksportu jaj spożywczych. Wyeksportowaliśmy zaledwie o 1% więcej niż rok wcześniej, co jest znaczącym osłabieniem dynamiki eksportu, który wcześniej rósł o kilkanaście procent rocznie.

W ostatnich latach rosło znaczenie eksportu w zagospodarowywaniu krajowej produkcji jaj konsumpcyjnych. Udział eksportu w produkcji osiągnął poziom 35-40%. Analiza wyników sprzedaży zagranicznej jaj w latach 2008-2015 wskazuje, że roczna dynamika oscylowała w przedziale od 9% do 18%.

W 2016 r.  nastąpiło wyhamowanie polskiego eksportu jaj spożywczych, który był zaledwie o 1% wyższy niż w roku 2015 i wyniósł 230 544 tony. Porównując ubiegłoroczny wynik do 13% dynamiki w 2015 r., osłabienie eksportu jest tym bardziej widoczne. Po pierwszych miesiącach 2016 r., zwłaszcza po wysokim wzroście eksportu w styczniu (57%) i w lutym (40%) przewidywano bardziej optymistyczne tendencje w handlu zagranicznym. Jednak w ostatnich sześciu miesiącach 2016 r.  sprzedaż jaj była o 17% niższa w porównaniu do pierwszego półrocza oraz o 14% niższa w zestawieniu do II półrocza 2015 r.

Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny spadku eksportu jaj spożywczych z Polski w ubiegłym roku. Z pewnością nie wpłynęła na to sytuacja epizootyczna związana z pojawieniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 w stadach drobiu na początku grudnia 2016 r.  Można założyć, że przyczyniły się do tego kłopoty kilku dużych producentów jaj spożywczych, spowodowane występowaniem salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych. Warto jednak uwzględnić inne przyczyny natury strukturalnej, np. zwiększony popyt krajowy.

Na rynek Wspólnoty w ubiegłym roku skierowane zostało 98% wszystkich wyeksportowanych jaj z Polski. Blisko 70% z nich jest importowane przez kontrahentów z Niemiec, Holandii, Włoch i Czech. Polska jest siódmym największym eksporterem w UE mając na uwadze wymianę handlową z państwami trzecimi. Poza jajami w skorupkach, przedmiotem wywozu są produkty przetwórstwa jaj.  W 2016 r. wywóz jaj konsumpcyjnych do krajów trzecich wyniósł 4200 ton, z czego do Iraku trafiło około 1200 ton, a do Szwajcarii 1000 ton.

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz