Posiedzenie sejmowej Podkomisji Ds. Bezpieczeństwa Żywności

szkolenie

26 maja br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

Posiedzenie Podkomisji miało następujące punkty obrad:

  • Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności na temat zadań oraz planu działań.
  • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

W trakcie wygłaszania informacji Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas – Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności powiedział: „To czym się zajmuję jest wynikiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r., gdzie czytamy m.in.: do zadań pełnomocnika należy w szczególności: analiza obecnego stanu zatrudnienia i wysokości plac w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności; ustalenie potrzeb zatrudnienia, podejmowanie działań związanych z ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; opracowanie propozycji dotyczących szczegółowych działań komisji inwentaryzacyjnych, do zadań których będzie należało sporządzenie i ustalenie wykazu mienia. (…) Mam możliwość jako pełnomocnik wystąpienia o przekazanie mi wszystkich danych do wojewodów, do administracji rządowej, stąd moje ulokowanie w kancelarii premiera.”

Pełną relację z posiedzenia Podkomisji można zobaczyć klikając na ten link.

Źródło: Sejm