Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Posiedzenie sejmowej Podkomisji
Ds. Bezpieczeństwa Żywności

26 maja br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

Posiedzenie Podkomisji miało następujące punkty obrad:

  • Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności na temat zadań oraz planu działań.
  • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

W trakcie wygłaszania informacji Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas – Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności powiedział: „To czym się zajmuję jest wynikiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r., gdzie czytamy m.in.: do zadań pełnomocnika należy w szczególności: analiza obecnego stanu zatrudnienia i wysokości plac w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności; ustalenie potrzeb zatrudnienia, podejmowanie działań związanych z ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; opracowanie propozycji dotyczących szczegółowych działań komisji inwentaryzacyjnych, do zadań których będzie należało sporządzenie i ustalenie wykazu mienia. (…) Mam możliwość jako pełnomocnik wystąpienia o przekazanie mi wszystkich danych do wojewodów, do administracji rządowej, stąd moje ulokowanie w kancelarii premiera.”

Pełną relację z posiedzenia Podkomisji można zobaczyć klikając na ten link.

Źródło: Sejm

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close