Wizyta Zastępcy Prezesa ARR w Iranie

wizyta_iran_2

Zastępca Prezesa Agencji rynku Rolnego –  Jarosław Ołowski przebywał z wizytą w Teheranie w dniach 22-25 maja 2017 r. Wizyta miała na celu rozpoznanie rynku irańskiego pod względem możliwości współpracy oraz eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. 

Program wizyty objął między innymi spotkania z przedstawicielami trzech instytucji Iranu: Organizacją Promocji Handlu Iranu (Trade Promotion Organization of Iran – TPO), Izbą Gospodarczą Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa Iranu (Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture) oraz Organizacją ds. Inwestycji, Gospodarki i Wsparcia Technicznego Iranu (Organization for Investment, Economic & Technical Assistance of Iran – OIETAI). Tematami rozmów były w szczególności możliwości zwiększenia wymiany handlowej oraz rozwoju współpracy inwestycyjnej w sektorze rolno-spożywczym pomiędzy Polską a Iranem.

Zastępca Prezesa ARR wraz z Ambasadorem RP w Iranie Juliuszem J. Gojko odwiedził również polskie stoisko na odbywających się targach Iran Agrofood 2017. Jednym z elementów wizyty w Teheranie było również rozeznanie dostępnej oferty handlowej w zakresie produktów rolno-spożywczych dostępnych na rynku, w kontekście analizy potencjału rozwoju współpracy handlowej. Wizyta Zastępcy Prezesa ARR potwierdziła znaczny potencjał rozwoju współpracy w zakresie zarówno importu polskich produktów rolno-spożywczych jak i technologii rolniczej do Iranu.

Źródło: ARR