Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020 roku.

Dobre perspektywy globalnego popytu na mięso

Struktura produkcji mięsa w naszym kraju zmienia się zgodnie z tendencjami obserwowanymi na świecie, a Polska jest kluczowym producentem mięsa w UE. W 2016 r. była największym producentem drobiu, 4. producentem wieprzowiny i 7. producentem wołowiny.

Według ocen analityków spożycie mięsa w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje się niskim tempem wzrostu i w kolejnych latach nie należy oczekiwać jego przyspieszenia. W efekcie ekspansja na zagraniczne rynki jest nieuniknionym rozwiązaniem dla firm z branży mięsnej, które chcą szybko zwiększać sprzedaż. Obecnie w przypadku wołowiny eksport stanowi ponad 80% krajowej produkcji, drobiu prawie 40%, podczas gdy w przypadku wieprzowiny udział ten przekracza 20%. Duże znaczenie eksportu dla firm z polskiego sektora mięsnego wskazuje, że długoterminowe perspektywy globalnego popytu na mięso powinny być uwzględniane w ich strategiach.

Eksperci przewidują, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. zwiększy się do 3,3% wobec 2,8% w roku ubiegłym, a wzrost ten będzie wspierany przez przyspieszenie dynamiki inwestycji ogółem związanej z wyższą absorbcją środków unijnych. W przeciwnym kierunku będzie oddziaływało wygaśnięcie na przełomie II i III kw. pozytywnego wpływu programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji. Ponadto w br. będziemy mieli do czynienia z ożywieniem w światowym handlu mającym pozytywny wpływ na dynamikę polskiego eksportu. W rezultacie tempo wzrostu gospodarczego może osiągnąć 4,1% w IV kwartale tego roku.

Z tego powodu długoterminowe perspektywy dla eksportu polskiego mięsa są bardzo dobre w przypadku wołowiny i drobiu. Gorzej wypada wieprzowina – tutaj należy się spodziewać nawet spadku eksportu.

Perspektywy dla rynku wieprzowiny

Od II kw. 2016 r. unijny rynek wieprzowiny znajduje się we wzrostowej fazie cyklu. Wynika to z silnego ożywienia światowego popytu na wieprzowinę, szczególnie ze strony Chin, przy jednocześnie niskiej podaży tego gatunku mięsa w UE. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. wolumen polskiego eksportu wieprzowiny zwiększył się o 6,0% r/r wobec wzrostu o 5,0% w analogicznym okresie 2015 r. Jego zwiększenie wynikało z wyższej dynamiki sprzedaży wieprzowiny na rynki spoza UE (+42,4% r/r), co związane było z silnym ożywieniem popytu w Azji, a także efektem niskiej bazy z ub.r. Tym samym w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. polski eksport wieprzowiny ukształtował się nieznacznie powyżej poziomu z 2013 r. (+0,5%), czyli ostatniego roku bez ograniczeń eksportowych związanych z ogniskami ASF w Polsce. Występowanie ASF w Polsce pozostaje jednak istotną barierą dla dalszego wzrostu polskiego eksportu tego gatunku mięsa.

Perspektywy dla rynku wolowiny

Odbudowa pogłowia bydła mlecznego w kolejnych kwartałach z uwagi na wysokie ceny mleka będzie oddziaływała w kierunku spadku podaży mięsa wołowego. Ograniczenie podaży przy utrzymującym się wzroście popytu będzie oddziaływało w kierunku kontynuacji wzrostu ceny wołowiny. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. wolumen polskiego eksportu wołowiny zmniejszył się o 0,7% r/r wobec wzrostu o 17,5% w analogicznym okresie 2015 r. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału rynków spoza UE (m. in. Izraela, Bośni i Hercegowiny, oraz Turcji) w strukturze geograficznej polskiego eksportu, co wskazuje na wyższą sprzedaż wołowiny pochodzącej z uboju rytualnego (koszernej i halal). Został on zahamowany przez wprowadzony w 2013 r. zakaz uboju rytualnego w Polsce. Przywrócenie jego legalności sprzyja wzrostowi udziału krajów spoza UE w strukturze polskiego eksportu wołowiny. Cena skupu żywca wołowego wyniosła w styczniu 6,31zł/kg (wzrost o 3,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 1,41 zł/kg (wzrost o 1,6% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w styczniu na poziomie 4,48 wobec 4,40 przed rokiem, sygnalizując nieznaczny wzrost opłacalności produkcji mięsa wołowego w ujęciu rocznym. Cena skupu żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 6,40 zł/kg na koniec 2017 r. Wzrost odsezonowanej ceny mięsa wołowego w znacznym stopniu wynikać będzie z utrzymującego się silnego popytu zagranicznego przy jednoczesnym ograniczeniu podaży.

Perspektywy dla rynku drobiu

W Polsce wzrósł udział konsumpcji drobiu w spożyciu mięsa ogółem (36,1 proc. w 2015 r. wobec 22,2 proc. w 2000 r.) i spadło znaczenie wołowiny (1,6 proc. wobec 10,7 proc.) i wieprzowiny (55,2 proc. wobec 59,0 proc.). Wzrósł udział konsumpcji drobiu w spożyciu mięsa ogółem (36,1 proc. w 2015 r. wobec 22,2 proc. w 2000 r.) i spadło znaczenie wołowiny (1,6 proc. wobec 10,7 proc.) i wieprzowiny (55,2 proc. wobec 59,0 proc.). Z jednej strony wynika ono z relatywnie niskiej ceny drobiu względem innych gatunków mięsa. Z drugiej strony wyższemu spożyciu drobiu sprzyja rosnąca popularność zdrowego stylu życia i związany z nim zwiększony popyt na mięso białe. Wraz ze stopniowym wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa spożycie drobiu w Polsce nieznacznie przewyższy spożycie wieprzowiny i wyniesie ok. 38 kg na mieszkańca.

Od stycznia do listopada ub. r. wolumen polskiego eksportu drobiu zwiększył się o 21,1% r/r wobec wzrostu o 17,7% w analogicznym okresie 2015 r. Cena skupu kurcząt wyniosła w styczniu 3,11 zł/kg (spadek o 2,7% r/r), a cena indyków wyniosła 4,83 zł/kg (spadek o 16,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów ukształtowała się na poziomie 1,38 zł/kg (spadek o 2,8% r/r), a pasz dla indyków 1,43 zł/kg (wzrost o 0,7% r/r). W rezultacie w styczniu relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcząt 2,26 wobec 2,25 przed rokiem, a na rynku indyków 3,39 wobec 4,09 przed rokiem, wskazując na spadek opłacalności produkcji kurcząt oraz indyków w ujęciu rocznym. W styczniu średnie ceny mięsa brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 37,5% niższe od średniej unijnej wobec 36,5% w styczniu ub. r. Utrzymująca się wysoka konkurencyjność cenowa polskiego drobiu stanowi wsparcie dla jego eksportu.

Globalny rynek mięsa

Zgodnie z projekcjami FAO i OECD konsumpcja mięsa w latach 2015-2025 zwiększy się o 14,5%. Głównym źródłem jej wzrostu będzie wyższe spożycie drobiu (+16,6%). W efekcie jego udział w strukturze światowej konsumpcji mięsa zwiększy się z 36,1% w 2015 r. do 36,8% w 2025 r. Spożycie najpopularniejszego gatunku mięsa na świecie, jakim jest obecnie wieprzowina, będzie rosło wolniej niż spożycie mięsa ogółem (+11,3%). W efekcie jego udział w strukturze spożycia mięsa na świecie zmniejszy się z 37,7% do 36,6%. Najsilniejszy ilościowy przyrost spożycia mięsa nastąpi w Azji, podczas gdy jego najwyższa dynamika zostanie odnotowana w Afryce. Wynika to ze zwiększającej się populacji w krajach azjatyckich i afrykańskich przy jednoczesnym wzroście zamożności tamtejszych społeczeństw. W kontekście decyzji polskich eksporterów dotyczących kierunków ekspansji na szczególną uwagę zasługują kraje charakteryzujące się zarówno wysokim tempem wzrostu spożycia mięsa, jak i jego wysokim bezwzględnym przyrostem.

Projekcje FAO i OECD wskazują, że struktura produkcji mięsa w Polsce zmienia się zgodnie z tendencjami obserwowanymi na świecie. Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymujący się w ostatnich latach silny wzrost produkcji drobiu i wołowiny. Jednocześnie prognozowany wyraźny wzrost spożycia mięsa w Azji i Afryce, przy jego relatywnej stabilizacji w Europie wskazuje na przestrzeń dla znaczącej ekspansji polskich producentów na rynki poza UE, na które nadal trafia relatywnie niewiele polskiego eksportu mięsa (ok. 20% eksportu drobiu i wieprzowiny i ok. 13% eksportu wołowiny). Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo wzrostu udziału krajów spoza UE w strukturze geograficznej polskiego eksportu mięsa w kolejnych latach.

Źródło: ARR – Strefa Inspiracji

Artykuły powiązane

 • Więcej serów, <br> mniej mięsa!Więcej serów,
  mniej mięsa!
  W latach 2018-2026 światowa dynamika wzrostu spożycia poszczególnych produktów mleczarskich będzie wyższa niż dynamika […]
 • Konkurencja<br> na rynku wieprzowinyKonkurencja
  na rynku wieprzowiny
  Światowy wzrost produkcji wieprzowiny, przyczyni się do zwiększenia konkurencji o rynki zbytu. Wśród nich, główną rolę […]
 • Polagra FoodPolagra Food Ponad 25 mld euro ma wynieść w tym roku wartość eksportu polskiej żywności – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi […]
 • Rośnie eksport wołowinyRośnie eksport wołowiny Jak wynika z wstępnych danych Ministerstwa Finansów, eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego z Polski w pierwszych pięciu […]
 • Prognoza wzrostu gospodarczego w EUPrognoza wzrostu gospodarczego w EU 11 maja 2017 r. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. W dokumencie przewiduje się, że w latach 2017-2018 […]
 • UE i Islandia liberalizują handelUE i Islandia liberalizują handel Większy dostęp do islandzkiego rynku produktów rolnych i spożywczych oraz ochrona unijnych produktów regionalnych w […]
 • Drobiarze alarmująDrobiarze alarmują Dobiegają końca negocjacje Komisji Europejskiej z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, dotyczące umowy o wolnym handlu. Jednym […]
 • Postawmy na jakośćPostawmy na jakość Jesienią i zimą wzrasta zapotrzebowanie na mięso i jego przetwory. Polski przemysł mięsny jest coraz szerzej doceniany w Europie i na […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close