Minister rolnictwa u mazowieckich rolników

mazowsze_roln

Minister Rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel był gościem na obradach V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej piątej kadencji, które odbywały się w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie, w czwartek 25 maja br.

Nie ma zagrożenia w realizacji wypłat płatności bezpośrednich, do dziś agencja wypłaciła za 2016 rok 13,847 mld zł i jest to kwota wyższa o ponad 1,754 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.” – pokreślił minister. Szef resortu poinformował również, że z tytułu ONW przekazano do tej pory rolnikom 1,227 mld zł, czyli 93,45 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Również stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r. jest lepszy niż w kampanii 2015. Do 25 maja 75,70% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 1/4 mniej.

Ci rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą. Dobrze przebiega też składanie wniosków za rok 2017, których zarejestrowano 1,240 mln, to 91,82 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.” – stwierdził szef resortu. Minister apelował, aby nie czekać na ostatnią chwilę i skorzystać z przedłużonego terminu naboru, gdyż po 31 maja, a do 26 czerwca, za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.

Pod koniec czerwca rozpocznie się nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych.” – poinformował minister Jurgiel oceniając jednocześnie, że przyjęty harmonogram realizacji PROW 2014-2020 jest realizowany na bieżąco. W ramach tego naboru będzie można starać się o pieniądze na rozwój hodowli prosiąt oraz bydła mięsnego oraz na zwiększenie produkcji mleka, a wnioski będzie można składać do 29 lipca. W czerwcu będzie też można ubiegać się o dotację na tzw. małe przetwórstwo – to działanie przeznaczone dla rolników. Można będzie na nie dostać do 300 tys. zł.

Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto, że będą też uruchomione dwa działania przeznaczone dla rolników z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF). Będą oni mogli złożyć wniosek o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw. Warunkiem otrzymania środków jest jednak rezygnacja z chowu trzody chlewnej.

Zakończyły się nabory wniosków na działalność pozarolniczą oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Kończy się przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników. „Na realizację PROW przeznaczone jest 13,5 mld euro, z czego 8,5 mld pochodzi z budżetu UE. PROW 2014-2020 obejmuje 15 działań, 35 poddziałań” – przypomniał minister Jurgiel.

W dalszej części obrad szef resortu rolnictwa odniósł się do kwestii związanych z obrotem ziemią i tworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. „Wyeliminowany został spekulacyjny obrót ziemią i nieuzasadniony wzrost jej ceny.” – tak minister podsumował rok funkcjonowania nowych regulacji dotyczących obrotu ziemią rolną. Minister Jurgiel poinformował również, że trwają intensywne prace związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który rozpocznie swoja działalność 1 września br. Od tego dnia nie będą już funkcjonować Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas spotkania z przedstawicielami mazowieckich producentów rolnych minister rozmawiał także o procedowanej obecnie w Sejmie RP ustawie o spółdzielniach rolników. „Te nowe możliwości współpracy przyniosą wymierne efekty dla jej uczestników zarówno ze względu na niższe koszty zakupu środków niezbędnych do produkcji, jak i na ulgi podatkowe.” – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel zwracając jednocześnie uwagę, że wspólna działalność to również silniejsza pozycja w całym łańcuchu żywnościowym.

Źródło: MRiRW