Polska liderem w zużyciu antybiotyków

antybiotyk

Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Leków (EMA) wynika, że w 2017 roku zużycie antybiotyków w polskiej produkcji zwierzęcej znacząco wzrosło. Zużyliśmy 4 razy więcej leków niż Dania, 2,9 raza więcej niż Holandia, 2,4 razy więcej niż Francja i 1,9 razy więcej niż Niemcy.

Opublikowany raport przedstawia wyniki programu nadzorowania zużycia antybakteryjnych preparatów weterynaryjnych w produkcji zwierzęcej (ESVAC) w roku 2017. Podczas obliczania zużycia leków w produkcji zwierzęcej zastosowano współczynnik PCU (population correction unit), oznaczający wskaźnik wielkości całego pogłowia zwierząt gospodarskich i akwakultury w danym kraju w danym roku.

Polska bierze udział w programie monitorowania zużycia antybiotyków od 2011 roku. Dzięki temu łatwo jest prześledzić zachodzące z roku na rok zmiany.

Pomimo tego, że w latach 2014-2016 zużycie antybiotyków w polskiej produkcji zwierzęcej spadło, w 2017 roku ten dobry trend się zakończył.

Zużycie antybiotyków w Polsce wzrosło pomiędzy 2016 a 2017 rokiem aż o 28%, z 129,4 mg/PCU do 165,2 mg/PCU. Warto porównać to do średniej z 30 państw europejskich, która w 2016 roku wynosiła 98,4 mg/PCU, a w 2017 r. 91,6 mg/PCU.

Dane dla państw, w których zużycie antybiotyków spadło w 2017 roku wyglądają następująco: Belgia 131,3 mg/PCU, Dania 39,4 mg/PCU, Francja 68,6 mg/PCU, Niemcy 89,0 mg/PCU, Hiszpania 230,3 mg/PCU, Wielka Brytania 32,5 mg/PCU.

Natomiast w gronie państw, w których zużycie antybiotyków wzrosło w 2017 r. poza Polską znajdują się również Austria, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Holandia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Warto jednak podkreślić, że pomimo wzrostu, zużycie leków w wymienionych krajach pozostaje jednak i tak poniżej średniej wyliczonej dla 31 państw europejskich.

Martyna Frątczak
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin