Komisja Europejska o wodzie

Bez wystarczającej, dobrej jakości i łatwo dostępnej wody, europejska produkcja rolno-spożywcza może być zagrożona. Tymczasem około 44 procent całkowitego zużycia wody w Europie dotyczy rolnictwa. Wraz ze wzrostem globalnej populacji i zmianami klimatycznymi, rośnie ryzyko niekorzystnych warunków klimatycznych, takich jak np. susze. Właśnie dlatego Komisja Europejska opracowała strategie, która ma zapewnić bardziej zrównoważone zużycie wody.

Komisja Europejska poszukuje różnych sposobów zapewnienia zrównoważonego zużycia wody w przyszłości. Utworzono grupę zadaniową ds. wody w celu zwiększenia inwestycji i rozpowszechnienia najlepszych praktyk w europejskim rolnictwie. Grupa zadaniowa już określiła główne zagrożenia, dla jakości wody i jej dostępności w UE. We współpracy z służbą Komisji ds. Nauki i wiedzy, tworzy obecnie centrum wiedzy na temat wody i rolnictwa. Centrum ma rozpocząć funkcjonowanie do końca 2018 roku oraz integrować istniejące źródła informacji, jednocześnie generując nową wiedzę na temat każdego aspektu korzystania z wody.

Komisja pracuje również nad jakością wody i zrównoważonym rolnictwem poprzez wspólną inicjatywę służb odpowiedzialnych za rolnictwo, działania w dziedzinie klimatu oraz naukę i wiedzę, aby stworzyć ogólnounijną platformę do zarządzania składnikami odżywczymi w gospodarstwie. Narzędzie to będzie gromadzić informacje, takie jak dane satelitarne, pobieranie próbek gleby i informacje o działkach rolnych i będzie bezpośrednio dostępne dla rolników, aby pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wymagań składników odżywczych.

KE będzie nadal zachęcać i inwestować w zrównoważone zużycie wody w rolnictwie. Przyszła WPR będzie nadal inwestować w badania i innowacje w tym sektorze oraz wspierać je. Dzięki wdrożeniu technologii inteligentnego nawadniania i narzędzi do zarządzania składnikami odżywczymi, zużycie wody już się poprawia. Przyszła polityka zapewni również, że cyfrowa rewolucja w rolnictwie dotrze do wszystkich gospodarstw w UE.

Zrównoważony rozwój rolnictwa zależy od wody. Finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i zarządzane przez państwa członkowskie we współpracy z KE programy, są opracowywane wokół sześciu priorytetów, z których jednym jest promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Unijne badania i innowacje w tym sektorze pomagają również zwiększyć efektywność zużycia wody. Za pośrednictwem takich funduszy, jak Horizon 2020, wspierane są projekty innowacyjne i wykorzystujące rolnictwo precyzyjne w celu poprawy zużycia wody.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin