Fundacja CIWF Polska apeluje o ograniczenie stosowania antybiotyków w rolnictwie

CIWF

Fundacja CIWF Polska, członek międzynarodowej koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki, alarmuje o fakcie rosnącej odporności bakterii na antybiotyki i apeluje do ministrów rolnictwa i zdrowia o natychmiastowe podjęcie działań w kwestii ich nadużywania w rolnictwie. W celu uświadomienia opinii społecznej skali problemu członkowie organizacji wyprowadzili na spacer plastikową świnię, której wnętrze wypełnione było tabletkami.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RPoD8UK86z4[/embedyt]

W powyżej zamieszczonym filmie przedstawiono zagrożenia dla ludzkiego zdrowia wynikające z nadużywania antybiotyków w masowej hodowli zwierząt. Pod koniec materiału zamieszczono apel do szefów resortów rolnictwa i zdrowia o zainicjowanie działań mających poprzeć ogólnoeuropejski zakaz masowego, profilaktycznego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym oraz znacznego ograniczenia stosowania w rolnictwie antybiotyków zaklasyfikowanych przez WHO jako środki „ostatniej szansy”

Według danych opublikowanych na stronie fundacji Polska znajduje się na 2 miejscu w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi). Aż 60% wszystkich antybiotyków stosowanych jest w hodowli zwierząt. W ciągu 3 lat (2011 – 2014) zużycie  antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23 %. W 2014 roku zwierzętom hodowlanym podano prawie 600 ton antybiotyków. Podaje się im średnio 3 razy więcej antybiotyków, niż wynosi zalecana bezpieczna dawka.

Na stronie organizacji zamieszczono wypowiedź Małgorzaty Szadkowskiej, prezes CIWF Polska: Masowe profilaktyczne podawanie zwierzętom ważnych antybiotyków jest całkowicie niedopuszczalne. Praktyki te, nie tylko powodują rosnącą oporność bakterii na antybiotyki, ale przede wszystkim wspierają istnienie intensywnej, okrutnej przemysłowej hodowli zwierząt. Rząd musi wreszcie zająć zdecydowane stanowisko w sprawie nadużywania antybiotyków w rolnictwie oraz domagać się zmian w systemach hodowli. Poprzeć takie, w których zwierzęta będą miały zapewnione dobre warunki, nie będą masowo chorować, dzięki czemu nie trzeba będzie podawać im ogromnych ilości antybiotyków. Minister Rolnictwa musi podjąć działania już teraz, aby chronić zdrowie obywateli przed skutkami nadużywania antybiotyków w hodowli przemysłowej.".

Koalicja Ratujmy Nasze Antybiotyki apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50% do roku 2020 i o 80% do 2050 roku. Wzywa rządy państw członkowskich, producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań:

  • Wprowadzenia zakazu rutynowego profilaktycznego podawania antybiotyków grupom zdrowych zwierząt;
  • Wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków. Krytycznie Ważne Antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt;
  • Podjęcia działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.

Źródło: CIWF Polska