Dla konsumentów ważniejszy dobrostan niż bezpieczeństwo

dzik asf

Systemy hodowli drobiu zapewniające ptakom bardzo wysoki dobrostan, zwłaszcza wolnowybiegowe, są potencjalnie związane z wyższym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności niż w przypadku np. chowu klatkowego.

Skutkiem tego jest częsty dylemat: czy wybrać system, który poprawi dobrostan ptaków, czy taki, który zapewni większe bezpieczeństwo produktu? Grupa naukowców z Holandii w jednym z najnowszych badań, postanowiła zbadać to zjawisko.

Za pomocą kwestionariusza zbadali opinię konsumentów (ponad 2250 osób) oraz hodowców drobiu (100 osób). Obu grupom przedstawili trzy praktyczne przypadki, w których zwiększenie dobrostanu utrzymywanych ptaków może skutkować wzrostem ryzyka wystąpienia w mięsie bakterii Campylobacter, wirusa ptasiej grypy lub dioksyn.

Okazało się, że konsumenci częściej niż rolnicy wybierali system, który zapewnia dobrostan drobiu kosztem zdrowia publicznego. Tak odmienny osąd można wyjaśnić odmiennymi przekonaniami moralnymi i przypisywanie im innej wagi. Konsumenci dużą wagę przypisywali wartości ptaków jako istot żywych i naturalności, natomiast dla rolników najważniejsza w produkcji zwierzęcej była uczciwość.

Martyna Frątczak
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin