Plonowanie roślin w UE

plony jeczmien

Zespół monitoringu upraw MARS przedstawił majową prognozę plonowania roślin uprawnych w 2018 roku w krajach Wspólnoty.

Pszenica miękka
Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,88 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,22 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,72 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2017 r., czyli o 3,8 proc. mniej i 0,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,19 t/ha.

Żyto
Największe średnie plony żyta na poziomie 6,36 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,89 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,89 t/ha, wobec 3,08 t/ha w 2017 r., czyli o 6,2 proc. mniej niż w 2017 r. i 3,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,83 t/ha.

Jęczmień jary
Największe średnie plony rzędu 7,42 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Hiszpanii – 3,07 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,67 t/ha wobec 3,77 t/ha w 2017 r., czyli o 2,5 proc. mniej i 1,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,31 t/ha.

Jęczmień ozimy
Najwyższe średnie plony – 9,37 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,41 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,40 t/ha wobec 4,66 t/ha w 2017 r., czyli 5,7 proc. mniej niż w 2017 r. i 0,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,05 t/ha.

Pszenżyto
Najwyższe średnie plony – 6,34 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,77 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,76 t/ha, wobec 3,93 t/ha w 2017 r., czyli o 4,2 proc. mniej i o 0,7 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,29 t/ha.

Rzepak
Największe średnie plony rzędu 4,46 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,58 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,88 t/ha wobec 3,00 t/ha w 2017 r., czyli o 3,9 proc. mniej j i 2,1 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,19 t/ha.

Dane: KE

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin