Straty w rzepaku

rzepak3

Główny Urząd Statystyczny właśnie przedstawił wstępną ocenę przezimowania zbóż ozimych i rzepaku. Straty oszacowano na 1,5 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 4 proc. rzepaku. Najwięcej plantacji przyorano w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Jak wynika z informacji rzeczoznawców wojewódzkich GUS, na podstawie badań monolitowych i polowych przeprowadzonych w marcu, w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały nieco gorzej niż w roku ubiegłym, ale praktycznie bez większych strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury (lokalnie do -25°C przy gruncie) i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, tylko miejscami powodując wysmalanie roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są stosunkowo małe.

Lokalnie straty zimowe powstały w wyniku takich czynników jak obniżona mrozoodporność i słabe wyrośnięcia roślin jesienią, występowanie zastoisk wody w obniżeniach terenowych powodujących wymoknięcia roślin, a także wysmalanie roślin na skutek wiatrów wysuszających, przy silnych mrozach i braku okrywy śnieżnej. Według ekspertów GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 1,5 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 4 proc. rzepaku i rzepiku ozimego. Największe straty zimowe w powierzchni plantacji rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim – 18 proc. oraz mazowieckim – 10 proc. i w wielkopolskim – 8 proc., natomiast zbóż ozimych najwięcej przewiduje się zaorać w województwach: kujawsko-pomorskim – 10 proc., wielkopolskim – ok. 3 proc. i mazowieckim -2 proc. Podano też, że w badanych próbach polowych, udział roślin żywych i nasion kiełkujących wyniósł w bieżącym roku dla pszenicy ozimej – ponad 92 proc. (o 2 pkt. proc. mniej niż w roku ubiegłym), dla żyta – 96 proc. (o 1 pkt. proc. mniej), dla jęczmienia ozimego – 95 proc. (o 1 pkt. proc. mniej), dla pszenżyta ozimego – 95 proc. (o 1 pkt. proc. mniej niż w roku ubiegłym), a dla rzepaku i rzepiku ozimego – 87 proc. (o 3 pkt. proc. mniej niż w roku ubiegłym). Ponadto w badanych próbach monolitowych stwierdzono od 3 proc. do 6 proc. roślin wątpliwych, najwięcej roślin wątpliwych zanotowano na plantacjach rzepaku i rzepiku.

GUS zebrał dane pod koniec marca. Jednak w przypadku rzepaku, rolnicy uważają, że straty są większe niż przedstawiają eksperci. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w pierwszej dekadzie kwietnia wskazało, że skala ta wynosi ok. 20 proc. Różnice wynikają zapewne w terminów badań.

Dodatkowo, z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że powierzchnia zbóż ozimych pod zbiory w 2018 r. wyniosła około 4,2 mln ha, tj. nieco mniej niż w roku ubiegłym, w tym:
– pszenicy ozimej ok. 1,9 mln ha,
– żyta ok. 800 tys. ha,
– pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,
– jęczmienia ozimego ok. 0,2 mln ha,
– mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin