Zbiory zbóż w 2017 roku

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (12)

Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku. Okazuje się, że w roku ubiegłym zebrano o 21% więcej rzepaku i o 8 proc. więcej zbóż niż poprzednio.

Według ekspertów GUS, zbiory zbóż w sezonie 2016/2017 wyniosły 32,2 mln ton. Produkcja głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r. przedstawia się następująco:

· zbiory zbóż ogółem ocenia się na 32,2 mln t, tj. około 8 proc. więcej od zbiorów z roku 2016;

· zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,1 mln t, tj. o około 11 proc. więcej od uzyskanych w 2016 r.;

· zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na blisko 2,7 mln t, tj. o około 21 proc. więcej od zbiorów poprzednich;

· zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 9,5 mln t, tj. o około 7 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku poprzednich,

· zbiory buraków cukrowych ocenia się na 14,0 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.

Do końca sierpnia, na obszarze prawie całego kraju, prace żniwne zakończono, chociaż z informacji uzyskanych od rzeczoznawców GUS wynika, że lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września. Największe opóźnienia i utrudnienia dotyczyły przede wszystkim województw północno-zachodniej i północnej części kraju, gdzie częste opady deszczu długo nie pozwalały na prowadzenie żniw.

Według rzeczoznawców GUS, jakość ziarna zbóż z ubiegłorocznych zbiorów nie należała do najlepszych, a poszczególne parametry znacznie odbiegały od średniej z lat poprzednich na niekorzyść.

Na podstawie wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2017 r. w gospodarstwach rolnych oraz szacunków rzeczoznawców GUS ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła około 7,7 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7,0 mln ha, z tego:

· pszenicy około 2,4 mln ha,

· żyta blisko 0,9 mln ha,

· jęczmienia około 1 mln ha,

· owsa blisko 0,5 mln ha,

· pszenżyta około 1,3 mln ha,

· mieszanek zbożowych blisko 1 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 41,9 dt/ha, tj. o 1,6 dt/ha (o 4 proc.) więcej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 39,9 dt/ha, tj. więcej o 2,1 dt/ha (o 6 proc.). Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku wynikowego oceniono na 43,5 dt/ha, tj. o 2,7 dt/ha (o 7 proc.) więcej od plonów z roku wcześniejszego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych, według szacunku wynikowego w 2017 r. przedstawiają się następująco:

· pszenica 51,3 dt/ha,

· żyto 30,8 dt/ha,

· jęczmień 46,6 dt/ha,

· pszenżyto 40,2 dt/ha,

· mieszanki zbożowe 34,9 dt/ha.

Jak wynika z raportu GUS, większość plantacji rzepaku ozimego pod zbiory w 2017 r. zasiano w optymalnych terminach agrotechnicznych. Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni 2016 r. sprzyjał wzrostowi i rozwojowi roślin. Rośliny weszły w stan zimowego spoczynku dobrze wyrośnięte i rozkrzewione. Rzepak ozimy przezimował na ogół bez strat, lepiej niż w roku poprzednim. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano jedynie ok. 1 proc. (w 2016 r. – ok. 16 proc.) powierzchni zasianej jesienią. Stan plantacji rzepaku po zimie był dobry, a późniejsza wegetacja, pomimo kwietniowych chłodów, przebiegała na ogół bez zakłóceń i w korzystnych warunkach pogodowych. Niesprzyjające warunki pogodowe w okresie zbiorów z częstymi opadami deszczu utrudniały wjazd kombajnów na pola i miały negatywny wpływ na jakość nasion.

Według wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego, GUS ocenia, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 11 proc. i wyniosła ponad 0,9 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na blisko 2,7 mln t, tj. o około 21 proc. więcej od poprzedniego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin