GUS szacuje rynek zbóż

Są już znane szacunki Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tegorocznych zbiorów zbóż. Eksperci ocenili je wstępnie na 32 mln ton, czyli o ok. 7 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Produkcję zbóż podstawowych oszacowali na 27,9 mln ton, czyli  o około 10 proc. wyższą niż rok temu.

Ziarno z tegorocznych zbiorów miało na ogół gorsze parametry biochemiczne. Zbiory zbóż rozpoczęto w trzeciej dekadzie lipca, a powszechnie przeprowadzano w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia. Lokalnie, głównie na północy kraju, plantacje zbóż znajdujące się na podmokłych polach mogą pozostać niezebrane – podał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Eksperci GUS oceniają, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła około 7,6 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7,0 mln ha, z tego: pszenica została posiana na powierzchni ok. 2,4 mln ha. Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 41,8 dt (100 kg)/ha, tj. o 1,5 dt/ha (o 4 proc.) więcej w porównaniu do ubiegłorocznych, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 39,8 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych więcej o 2,0 dt/ha (o 5 proc.).

GUS oszacował plony zbóż jarych na 34,5 dt/ha, tj. o 1,1 dt/ha (o 3 proc.) więcej od plonów ubiegłorocznych. w tym plony pszenicy jarej na – 38,9 dt/ha, jęczmienia – 37,6 dt/ha, owsa – 29,8 dt/ha, pszenżyta – 33,0 dt/ha. Zbiory zbóż ozimych oceniono na 18,4 mln t, w tym: pszenicy na 9,8 mln t, tj. o 10 proc. więcej niż w 2016 r., żyta na ok. 2,7 mln t, tj. o 24 proc. więcej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na ok. 1,0 mln t, tj. o 56 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Plony zbóż ozimych wyszacowano na 43,3 dt/ha, tj. o 2,5 dt/ha (o ok. 6 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego. Plony pszenicy mogą wynieść 51,1 dt/ha; żyta – 30,7 dt/ha, jęczmienia – 46,2 dt/ha, pszenżyta – 40,1 dt/ha. Z kolei zbiory zbóż jarych wyszacowano na ok. 9,5 mln t, w tym: pszenicy na około 1,8 mln t, tj. o 6 proc. mniej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na ok. 3,0 mln t, tj. o 5 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych, owsa na 1,5 mln t, tj. o 9 proc. więcej w porównaniu do zbiorów z 2016 r., pszenżyta na około 0,5 mln t, tj. o 18 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku wyniosą ok. 2,7 mln t, tj. o około 22 proc. więcej od ubiegłorocznych. Areał uprawy wyniósł ok. 900 tys. ha i był o 9 proc. większy niż w ubiegłym.

Według GUS, niesprzyjające warunki pogodowe w okresie zbiorów utrudniały wjazd kombajnów na pola i miały negatywny wpływ na jakość nasion. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 9,0 mln t tj. więcej od zbiorów ubiegłorocznych o ok. 2 proc."  Trudne warunki zbiorów były także w przypadku buraków cukrowych. Jak wskazuje GUS, nadmierne uwilgotnienie gleby w końcowej fazie wegetacji powoduje przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale też przyrost korzeni przybyszowych, spadek polaryzacji (zawartości cukru). Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,0 mln t tj. o 4 proc. więcej od uzyskanych w 2016 r. Powierzchnia uprawy wzrosła o 10 proc. do 200 tys. ha.

Źródło: GUS

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin