Ceny produktów rolnych

ziarna zbóż

Za jęczmień w skupie płacono w lutym o 11,8 proc. więcej niż przed rokiem, to także lepszy sezon w skupach owsa, kukurydzy czy ziemniaków.  Drożej jest za to na targowiskach, podrożały produkty roślinne i krowy dojne. Jest już najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący cen produktów rolnych.

Pszenica w skupie kosztowała 66,21 zł/dt i była o 1,2 proc. tańsza niższe niż przed miesiącem, ale na poziomie z lutego 2017 r. W transakcjach targowiskowych stawki były takie same jak w styczniu, ale o wyższe o 7,2 proc. od ubiegłorocznych.

Ceny jęczmienia w skupie (67,33 zł/dt), w porównaniu ze styczniem, zmalały o 0,4 proc., ale w ujęciu rocznym wzrosły o 11,8 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 74,81 zł (+0,1 proc. m/m i +7 proc. r/r).  Z kolei pszenżyto w skupie kosztowało 61,37 zł/dt i było tańsze o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Na targowiskach 1 dt kosztował 70,35 zł (+0,6 proc. m/m i +8,2 proc. r/r).  

Za owies w skupie płacono 52,29 zł/dt – to 0,5 proc. więcej niż w styczniu i o 3,9 proc. mniej niż przed rokiem. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 65,67 zł (+0,8 proc. m/m i 6,2 proc. r/r).

Ziemniaki w skupie kosztowały 52,88 zł/dt. Przez miesiąc stawki wzrosły o 13 proc., zaś rok do roku spadły o 10,5 proc. Na targowiskach za 1 dt płacono 87,51 zł (+2 proc. m/m i +5,5 proc. r/r).

Ceny żywca wieprzowego w skupie były na poziomie 4,43 zł/kg. W porównaniu z poprzednim miesiącem były wyższe o 4 proc., ale w stosunku do takiego samego okresu poprzedniego roku, niższe o 8,3 proc. Na targowiskach za 1 kg płacono 4,74 zł (-1 proc. m/m i -0,4 proc. r/r).  Prosię na chów na targowiskach kosztowało 185,50 zł (-4,5 m/m i +8,1 proc. r/r).  W lutym poprawiła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,8 wobec 6,5) oraz relacja stawek skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,9 wobec 5,7).

Z kolei stawki skupu żywca wołowego (6,47 zł/kg) w skali miesiąca zmalały o 1,6 proc., ale przez rok wzrosły o 4,5 proc. Na targowiskach za kilogram płacono 6,93 zł (-0,7 proc. m/m i -0,3 proc. r/r).

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 1,6 proc., a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,9 proc.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin