Czwartek, 16 Lipca 2020 roku.

Więcej mięsa owczego

W 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść ok. 917 tys. ton, tj. o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej – przewidują eksperci z Komisji Europejskiej.

Z kolei import może się zwiększyć o ok. 10 proc. (ze 179 tys. ton do 197 tys. ton). Pomimo wzrostu podaży rynkowej, spożycie jednostkowe pozostałoby na poziomie z 2017 r., a więc 1,8 kg/mieszkańca w wadze detalicznej. Przemawia to za utrzymaniem przeciętnej ceny rocznej na poziomie z 2017 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.

W I kwartale 2017 roku, przeciętna cena jagniąt w UE-28 była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale w II kwartale o 1 proc. wyższa. W III kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 574 euro/100 kg, a w IV kwartale 596 euro/100 kg wagi poubojowej. W stosunku do odpowiednich kwartałów 2016 roku, ceny te były niższe o 1 i 5 proc. Z kolei ceny owiec ciężkich, do połowy roku charakteryzowały się tendencją spadkową, a w drugiej połowie roku zaczęły rosnąć w skali roku. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich była niższa niż w I kwartale 2016 r. o 11 proc., a w drugim kwartale taka sama jak przed rokiem. W III kwartale cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 505 euro, a w IV kwartale 488 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3 i 2 proc.

Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ceny polskich owiec wyrażone w euro, zmieniały się w tym samym kierunku, co średnie ceny owiec ciężkich w UE-28, ale skala zmian była odmienna. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 euro/100 kg i była o 2 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 362 euro/100 kg i była o 0,2 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale cena polskich owiec wyniosła 354 EUR i była o 0,3 proc. wyższa niż w III kwartale 2016 r. W IV kwartale wyniosła 358 euro/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem. W pierwszej połowie roku zmiany cen polskich owiec wyrażone w złotych były zgodne, co do kierunku ze zmianami cen wyrażonych w euro. Cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg, była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta była taka sama jak przed rokiem (6,61 zł/kg, wobec 6,62 zł/kg w II kwartale 2016 r.). W drugiej połowie roku, zmiany tych cen były odmienne niż cen wyrażonych w euro, pod wpływem aprecjacji złotego względem euro. W III kwartale cena skupu wyniosła 5,88 zł/kg, wobec 7,23 zł/kg w III kwartale 2016 r. W IV kwartale mogła ona wynieść ok. 6,60 zł/kg i być o 5 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ze względu na postępującą aprecjację złotego w skali roku, w I kwartale 2018 r. ceny skupu owiec w Polsce mogą również być niższe niż w I kwartale 2017 r., niezależnie od wzrostu cen wyrażonych w euro. 

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Jagnięcina na widelcuJagnięcina na widelcu Polska jest liczącym się w Europie eksporterem wysokojakościowej jagnięciny, jednak przez Polaków ciągle mięso to uchodzi za […]
 • Drobiarze alarmująDrobiarze alarmują Dobiegają końca negocjacje Komisji Europejskiej z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, dotyczące umowy o wolnym handlu. Jednym […]
 • Wsparcie hodowli<br> kóz i owiecWsparcie hodowli
  kóz i owiec
  Parlament Europejski wezwał do zwiększenia pomocy państwa przeznaczonej na hodowlę owiec i kóz. Sektor tych zwierząt w Unii […]
 • Polacy jedzą<br> mniej łososiaPolacy jedzą
  mniej łososia
  Spożycie łososia w Polsce spadło o 25 procent – wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki […]
 • Jagnięcina – nie tylko na wyżynach!Jagnięcina – nie tylko na wyżynach! W latach osiemdziesiątych Polska była znana z hodowli owiec. Wtedy ich pogłowie wynosiło 5 milionów, stąd powiedzenie: […]
 • Będzie taniej?Będzie taniej? W IV kw. dynamika cen żywności na poziomie 4 proc. rdr – wynika z miesięcznego raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i […]
 • Sytuacja na rynku wieprzowinySytuacja na rynku wieprzowiny Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej o pomoc dla hodowców świń w […]
 • Rolnicy wznowili protestyRolnicy wznowili protesty Podrabianie polskiej żywności, szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta oraz niskie ceny towaru – to największe problemy […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close