Jakość żywności na topie

foto (19)

Na świecie przybywa gospodarstw ekologicznych, zwiększa się areał uprawy i rośnie produkcja. Średni udział produkcji ekologicznej w Europie wynosi 3% rynku żywności. W Polsce to obecnie 0,2 %, ale rynek ten rośnie średnio o około 20% rocznie. Rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na obecną strukturę popytu na rynku. Po zachwycie produkcją przemysłową żywności, konsumenci poszukują na rynku żywności powstałej w warunkach naturalnych, a także w ramach systemów jakości.

Rolnicy, którzy zdecydowali się  prowadzić w swoich gospodarstwach produkcję ekologiczną, mogą liczyć na pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie udzielane jest w ramach unijnych programów pomocowych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pojawił się także nowy program wsparcia dla rolników, którzy chcieli produkować żywność metodami ekologicznymi. Chodzi o pomoc w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, a jednym z takich systemów była produkcja ekologiczna. Z tej formy wsparcia skorzystało ponad 22 tys. rolników. Otrzymali oni łącznie ponad 47 mln zł.

Rolnicy, którzy są zainteresowani systemami jakości, będą mogli ubiegać się o wsparcie  dla nowych uczestników systemów jakości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tytułu uczestnictwa rolników w krajowych lub unijnych systemach jakości, w wysokości – do 2 tys. euro na gospodarstwo rocznie, przez okres 5 lat od przystąpienia do wybranego systemu jakości.

Do kosztów faktycznie poniesionych, zalicza się wydatki związane m.in. z:

1) kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie,

2) składkami na rzecz grupy producentów, jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy,

3) zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości,

4) zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.

Wsparcie związane jest z wytwarzaniem następujących produktów:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, b) objętych systemem rolnictwa ekologicznego,

c) objętych systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,

d)  integrowanej produkcji roślin

e) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja” f) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”

g) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”

h) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”

i) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”

j) wytwarzanych  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”

Pomoc finansowa w ramach poddziałania jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2 000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie).

Kwoty wsparcia, określone dla poszczególnych systemów jakości są maksymalnymi stawkami wsparcia dla rolnika, uczestniczącego w danym systemie jakości żywności.

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin