Konopie włókniste na topie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (66)

Ok. 6,3 tys. ha upraw konopi włóknistych i 175 ha upraw niskomorfinowego maku, pojawi się w tym roku w województwie świętokrzyskim. Zarząd województwa przyjął właśnie projekt uchwały, która określają ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę tych roślin i rejonizację upraw w 2018 r. w regionie.

W myśl zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sejmik po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, określa w drodze uchwały, co roku ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Określa także miejsca w regionie, gdzie uprawy będą prowadzone.

W województwie świętokrzyskim, uprawę maku niskomorfinowego zgłosiły 23 gminy, na łącznej powierzchni 175 ha. Produkcja jest przeznaczona na cele spożywcze i na potrzeby nasiennictwa. Z kolei uprawa konopi włóknistych, planowana jest w tym roku na terenie 102 gmin – wszystkich w regionie – na ogólnej powierzchni 6 tys. 380 ha. Najwięcej upraw tych roślin ma być prowadzonych przez rolników w gminach: Staszów (220 ha), Szydłów (170 ha) i Morawica (130 ha). Uprawy te są przeznaczone na reprodukcję materiału siewnego oraz na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, a także przemysłu materiałów budowlanych.

W ostatnich latach w regionie świętokrzyskim, było o wiele mniej chętnych do uprawiania konopi włóknistych – przykładowo w 2016 r. uprawy tej rośliny zajmowały 260 ha. Obecnie, rolnicy odpowiedzieli na zapotrzebowania rynku. Powrócił trend na wykorzystanie oleju konopnego, produkowanego obecnie przez kilka firm w regionie czy słomy konopnej. – Jest używana w budownictwie, w przemyśle celulozowym, produkuje się z niej materace.

Jak wynika z informacji przekazanych przez samorząd województwa świętokrzyskiego, w regionie funkcjonują trzy firmy zajmujące się kontraktacją i skupem maku. Z kolei tegoroczna kontraktacja i skup konopi włóknistych będzie prowadzona przez 11 przedsiębiorstw z różnych regionów Polski. Podmioty skupujące, włodarze gmin, jak również rolnicy oraz firmy prowadzące gospodarstwa rolne, uprawiające mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, są zobowiązani w zakresie tej działalności do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego