Wsparcie dla pszczelarzy

pszczelarz

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje już projekty dotyczące mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Pszczelarze mogą ubiegać się o pomoc. Refundacji podlegać będą m.in. koszty poniesione na zakup pszczół, leków do zwalczania warrozy i wykonanie analiz jakości miodów.

Jak wynika z danych, które wskazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokumenty w ramach naboru, mogą – w zależności od realizowanego działania – składać: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) oraz organizacje producentów.

Refundacji podlegać będą koszty poniesione na:

  •  przeprowadzenie szkoleń i konferencji
  •  zakup sprzętu pszczelarskiego
  •  zakup leków do zwalczania warrozy
  •  zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
  •  zakup pszczół
  •  wykonanie analiz jakości miodu

Do 30 kwietnia projekty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Pszczół jest na świecie coraz mniej. Najbardziej niebezpieczne są dla nich trzy najczęściej stosowane środki owadobójcze z grupy neonikotynoidówimidakloprid, klotianidyn i tiametoksam. Jak informuje Greenpeace, ograniczenia w stosowaniu tych pestycydów, wprowadzone przez UE w 2013 roku są niewystarczające.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin