Poniedziałek, 25 Czerwca 2018 roku.

Wsparcie
dla pszczelarzy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje już projekty dotyczące mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Pszczelarze mogą ubiegać się o pomoc. Refundacji podlegać będą m.in. koszty poniesione na zakup pszczół, leków do zwalczania warrozy i wykonanie analiz jakości miodów.

Jak wynika z danych, które wskazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokumenty w ramach naboru, mogą – w zależności od realizowanego działania – składać: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) oraz organizacje producentów.

Refundacji podlegać będą koszty poniesione na:

 •  przeprowadzenie szkoleń i konferencji
 •  zakup sprzętu pszczelarskiego
 •  zakup leków do zwalczania warrozy
 •  zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
 •  zakup pszczół
 •  wykonanie analiz jakości miodu

Do 30 kwietnia projekty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Pszczół jest na świecie coraz mniej. Najbardziej niebezpieczne są dla nich trzy najczęściej stosowane środki owadobójcze z grupy neonikotynoidówimidakloprid, klotianidyn i tiametoksam. Jak informuje Greenpeace, ograniczenia w stosowaniu tych pestycydów, wprowadzone przez UE w 2013 roku są niewystarczające.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Nabór <br> dla pszczelarzyNabór
  dla pszczelarzy
  Można już składać projekty w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na działania realizowane w […]
 • NIK w sprawie pszczółNIK w sprawie pszczół Działania na rzecz walki z chorobami pszczół i prawidłowego stosowania środków ochrony roślin są niewystarczające, […]
 • KOWR – jedna instytucja <br> zamiast dwóchKOWR – jedna instytucja
  zamiast dwóch
  1 września br. swą działalność rozpoczęła nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia […]
 • Walka o lepszy miódWalka o lepszy miód Europosłowie wezwali Unię Europejską i państwa członkowskie do większych inwestycji w ochronę pszczół, walkę z podrabianym […]
 • Pamiętajmy<br> o pszczołach!Pamiętajmy
  o pszczołach!
  Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i […]
 • Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneRestrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z […]
 • Modernizacja gospodarstwModernizacja gospodarstw W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach […]
 • 100 dni KOWR100 dni KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje swoje bieżące działania, ale myśli także o nowych projektach wspierających wieś - zapewnia […]