XXXIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w XXXIV Wojewódzkim Dniu Pszczelarza. Miodowe Lato odbyło się 20 sierpnia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Oddziale w Zarzeczewie.

W swoim wystąpieniu minister Krzysztof Jurgiel podkreślił znaczenie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019.

Program uwzględnia najbardziej korzystne, wypracowane wspólnie z pszczelarzami rozwiązania dla rozwoju pszczelarstwa mieszczące się w prawodawstwie Unii Europejskiej i uwzględniające polskie realia i możliwości.

Program będzie realizowany w ramach następujących środków wsparcia:

pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;

zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy;

racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli;

poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku;

środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli.

W ocenie pszczelarzy program jest głównym narzędziem wsparcia branży i od lat niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów.

Szef resortu rolnictwa odniósł się także do ostatnich wydarzeń związanych z nawałnicami burzowymi.

– Rolnicy, po oszacowaniu przez komisje strat, będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny obrotowy, a także
o kredyt preferencyjny na odbudowę lub remonty zniszczonych lub uszkodzonych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej oraz na zakup ciągników i maszyn rolniczych – poinformował minister i dodał, że w resorcie przygotowywany jest specjalny program pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych, które poniosły straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych służących produkcji rolnej.

Podczas plenerowej imprezy w Zarzeczewie odbyła się degustacja oraz sprzedaż miodów i produktów pasiecznych. Odbył się pokaz wirowania miodu, przygotowywania potraw z dodatkiem tego cennego daru natury oraz warsztaty wykonywania świec z węzy. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji, a dzieci wziąć udział
w przygotowanych zajęciach i konkursach. Dla pszczelarzy przygotowany został konkurs pn. „Najlepsza ekspozycja”, natomiast osoby biorące udział w konkursie wiedzy pszczelarskiej miały okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu gospodarki pasiecznej i roli pszczół w środowisku.

Operacja realizowana w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 promuje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, poprzez uświadomienie jej odbiorcom związku pomiędzy rozwojem pszczelarstwa, ochroną rodzin pszczelich, a rozwojem obszarów wiejskich. Projekt ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych środowisk we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Poprzez promocje pszczelarstwa
i prozdrowotnego działania produktów pasiecznych organizatorzy imprezy zachęcali do zakładania nowych pasiek i powiększania tych już istniejących. W dłuższej perspektywie mogą powstać nowe miejsca pracy, co przyczyni się do redukcji bezrobocia na terenach wiejskich. Realizowany projekt wspiera priorytet 4 PROW 2014-2020: „Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

Imprezę zorganizowali: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorski ODR.

Źródło: MRiRW