Wizyta ministra rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

zdjecie (88)

Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela w Polsce przebywał minister rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Han Changfu. Wizyta odbywała się w dniach 26-28 sierpnia br.

Delegacja chińska przybyła do Polski bezpośrednio ze Słowenii, gdzie odbyło się 12. Forum Współpracy Rolno-Handlowej między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej w formacie 16+1, podczas którego Polskę reprezentował sekretarz stanu Zbigniew Babalski.

28 sierpnia odbyło się spotkanie w MRiRW, połączone z podpisaniem umowy o współpracy weterynaryjnej pomiędzy instytutami w Puławach i Lanzhou.

Spotkanie było poświęcone omówieniu bieżących problemów i możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa. Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił wysoką dynamikę współpracy polsko-chińskiej i zwrócił
się z prośbą o wsparcie w jak najszybszej finalizacji procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Strona polska zaprezentowała potencjał polskiego sektora rolnego
w kontekście możliwości współpracy z partnerami chińskimi. Z uwagi na zainteresowanie strony chińskiej,
w spotkaniu wzięła udział również podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, która przedstawiła możliwości współpracy w dziedzinie rybołówstwa. Minister Han Changfu podkreślał zainteresowanie strony chińskiej rozwojem współpracy naukowej i eksperckiej.

Chińska delegacja odwiedziła m.in. gospodarstwa rolne – sadownicze i mięsne.

Chiny to duży i zróżnicowany rynek konsumencki, cieszący się rosnącym zainteresowaniem polskich producentów i eksporterów. Z tego względu strona polska prowadzi stałe prace ukierunkowane na poszerzenie dostępu polskich produktów do rynku chińskiego, zarówno w aspekcie negocjacji warunków dostępu, jak
i aktywności w działaniach promocyjnych. Strona polska liczy, że pierwsza, historyczna wizyta ministra rolnictwa Chin w Polsce przyczyni się do osiągnięcia postępów w prowadzonych pracach.

Źródło: MRiRW