Wsparcie dla sadowników

1100px x 733px — kopia

W grudniu br. ma zostać zakończony proces legislacyjny projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Rosji.

Komisja Europejska postanowiła, że nadzwyczajne środki już stosowane jako pomoc dla rolników w ramach rekompensaty za rosyjskie embargo, zostaną przedłużone do końca czerwca 2018 r. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że kraju nad Wisłą przyznano największe wsparcie. Krajowi producenci jabłek i gruszek będą mogli wycofać ponad 75 tys. ton owoców.

Podmiot zamierzający ubiegać się o wsparcie w ramach tego mechanizmu pomocowego, będzie musiał  złożyć do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiadomienia o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzania tej operacji. Oznacza to, że powiadomienia, o których mowa mogą być składane najwcześniej w dniu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Sadownicy, wraz z wnioskiem o płatność, będą składać oświadczenie o nie otrzymaniu podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej za wiosenne przymrozki.

1 września weszły w życie przepisy, które umożliwiły możliwości przypisania ARiMR kompetencji w zakresie realizacji m.in. działań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców. Wcześniej funkcjonowały przepisy, które pozwalały na przypisanie ww. kompetencji wyłącznie Agencji Rynku Rolnego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin