Łagodzenie skutków ASF

posiedzenie GZ

Odbyło się 58. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Omówiono aktualną sytuację epizootyczną dot. występowania ASF. W tym roku w Polsce wystąpiły do tej pory 4 ogniska ASF. Ostatnie ognisko zlokalizowane było gminie Jabłoń, powiat parczewski, województwo lubelskie. Ognisko, podobnie jak poprzednie, zostało zlikwidowane w ciągu 48 godzin. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie wydał już decyzję administracyjną o przyznaniu odszkodowania za zabite w tym gospodarstwie świnie. Wypłatę środków zaplanowano w najbliższym tygodniu.

Wypłaty wszystkich odszkodowań wcześniej przyznanych przez powiatowych lekarzy weterynarii w związku ze zwalczaniem ASF u świń w ogniskach choroby, zostały już zrealizowane.

Ponadto, należy podkreślić, że wszystkim gospodarstwom objętym III edycją Programu bioasekuracji, których właściciele złożyli oświadczenia w sprawie niespełnienia wymagań wynikających z tego programu i otrzymali decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie przyznania odszkodowania, wypłacono środki na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

Tymczasem sejmik województwa lubelskiego zaapelował do rządu o zaniechanie budowy na granicy wschodniej zapory, która ma zapobiegać przenoszeniu przez dziki wirusa ASF i o udzielenie wsparcia rolnikom, którzy utracili stada świń na skutek choroby.

Planowana budowa zapory na granicy wschodniej jest – według radnych – przedsięwzięciem mocno spóźnionym. Radni zwrócili się do też rządu z prośbą, aby m.in. przyspieszył wypłaty rekompensat dla rolników, którzy zrezygnowali z produkcji trzody chlewnej, a także zwiększył środki finansowe na bioasekurację i refundację wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF.

Zapora ma mieć ponad 1200 km długości. Roboty budowlane rozpoczną się pod koniec roku i potrwają dwa lata.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin