Nabór dla pszczelarzy

foto (2)

Można już składać projekty w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na działania realizowane w sezonie 2017/2018. Dokumenty powinny trafić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 30 listopada br.

Projekty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. W przypadku, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia projektu decyduje data nadania dokumentów.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) oraz organizacje producentów.

W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację działań tj. przeprowadzenie szkoleń i konferencji; zakup sprzętu pszczelarskiego; zakup leków do zwalczania warrozy; zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej; zakup pszczół oraz wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin