Ruszyła wypłata zaliczek

foto (4)

Rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok. Ich wysokość wyniesie 70% należnej rolnikowi kwoty tych dopłat. Wypłata tego wsparcia potrwa do końca listopada. W tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 10 mld zł.

W pierwszym dniu realizacji zaliczek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazała już na konta bankowe 60 tysięcy rolników kwotę 372 mln zł.

W roku 2017 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,342 mln rolników, z tego w województwie podlaskim 81 145 rolników, co stanowi 6,04% wszystkich złożonych wniosków.

Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu. Do 16 października 2017 r. Agencja naliczyła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dla ponad 893,8 tysięcy rolników na kwotę 3,68 mld zł. W województwie podlaskim zaliczki na poczet płatności bezpośrednich  naliczono dla ponad 57 tysięcy rolników, co stanowi 70,6% składających wnioski na kwotę 446,5mln zł.

W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin