O podwójnej jakości na Szczycie Konsumenckim w Bratysławie

foto (6)

Podwójna jakość produktów i próba znalezienia rozwiązań, które pozwolą na zerwanie z praktyką dzielenia konsumentów na dwie kategorie − to główne zagadnienia Szczytu Konsumenckiego „The Equal Quality of Products for All” w Bratysławie. Rozmowy zorganizowano 13 października br., z inicjatywy rządów Słowacji i Czech, przy okazji nieformalnego spotkania przywódców 27 państw UE.

W spotkaniu, jako członek delegacji towarzyszącej premier Beacie Szydło, uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło w swoim wystąpieniu na sesji otwierającej Szczyt podkreśliła, że obywatele ze wszystkich państw Unii Europejskiej mają jednakowe prawo do dostępu do produktów oferowanych na wspólnym rynku, a różnicowanie jakości określonych produktów, zależnie od kraju ich sprzedaży, jest niedopuszczalne.

Premier oświadczyła, że Polska popiera wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, ograniczających dostęp do jakościowo dobrych produktów.

– Jako Grupa Wyszehradzka ściśle współpracujemy w rozwiązaniu tego problemu. Wspólnie wystąpiliśmy z apelem do Komisji Europejskiej o wnikliwe i uważne potraktowanie tematu podwójnej jakości żywności, przede wszystkim o przeprowadzenie badań na terenie UE i o analizę skali problemu – powiedziała Beata Szydło.

Szczyt Konsumencki zgromadził: premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, przedstawicieli rządów, w tym ministrów ds. rolnictwa i gospodarki państw członkowskich UE. W rozmowach uczestniczyli także: Komisarz Věra Jourová, odpowiedzialna za sprawiedliwość, konsumentów i równouprawnienie płci oraz Komisarz Vytenis Andriukaitis ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności; przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz stowarzyszeń konsumentów i producentów.

Od jesieni 2015 roku, z inicjatywy partnerów Polski w Grupie Wyszehradzkiej, temat podwójnej jakości produktów spożywczych był wielokrotnie omawiany na różnych spotkaniach, zarówno w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jak również na forum Unii Europejskiej.

Problem „podwójnej jakości żywności” został nagłośniony przez Republikę Czeską, a następnie przez Słowację i Węgry. Państwa te wskazały, że konsumenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej są adresatami żywności gorszej jakości, w porównaniu do konsumentów z krajów Europy Zachodniej.

Pod koniec września Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości. Wytyczne te mają pomóc organom krajowym w ustalaniu, czy dane przedsiębiorstwo łamie prawo UE, sprzedając produkty o podwójnej jakości w różnych krajach. Poza wytycznymi Komisja pracuje także nad metodyką, która ma udoskonalić badania porównujące produkty spożywcze.

Źródło: MRiRW